3.S na odborné exkurzi v Oblastní nemocnici Náchod

Dne 1. 4. 2019 se třída 3.S zúčastnila navazující exkurze v nemocničním areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl z odboru investic Královéhradeckého kraje nám představil další vývoj stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Následovala prezentace průběhu stavby v zasedací místnosti, kde jsme se dozvěděli postup následujících prací od minulé exkurze. Zazněly zajímavé a inspirující informace, např. o betonáži základové desky […]

Celý článek

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce

Dne 21. března 2019 se studentka Adéla Čápová ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. Soutěž se konala na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové. V rámci této konverzační soutěže byla hodnocena především pohotovost a správnost odpovědí, faktická znalost, rozmanitost slovní zásoby a poslech s porozuměním. Ve své […]

Celý článek

Regionální matematická soutěž 2019

Letos se konal již 37. ročník regionální matematické soutěže pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol v Ústí nad Orlicí, které se pravidelně zúčastňují i žáci naší školy. Školu reprezentovali nejlepší řešitelé úloh školního kola, které tentokrát proběhlo v úterý 26. února 2019. V jednotlivých ročnících se na prvních místech umístili a školu zastupovali: Marek Tauc (1.S), […]

Celý článek

Výsledky soutěže Matematický klokan 2019

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic. V pátek 22. března 2019 se této soutěže zúčastnilo i 40 našich „klokanů“. Soutěžící měřili síly ve dvou kategoriích […]

Celý článek

25. mezinárodní veletrh fiktivních firem

Fiktivní firmy z naší školy obstály v mezinárodní konkurenci Křižíkův pavilon B na Výstavišti Praha Holešovice uvítal již 25. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Veletrh byl slavnostně zahájen 20. března ve 13 hodin. Obchodovalo se fiktivně až do 16. hodiny. Za Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela zde soutěžily firmy CaspoWalk, s. r. o., která prodává boty, a cestovní […]

Celý článek

18. mezinárodní ročník soutěže v grafických programech

Naše škola se ve dnech 21. 3. a 22. 3. zúčastnila již 18. mezinárodního ročníku soutěže v grafických programech. Do Českých Budějovic přijeli zástupci z 26 škol. Jejich úkolem bylo během tří hodin nakreslit půdorys, řez a perspektivní pohled odstupňovaných bytových domů. Naši studenti Martin Vdoviak ze 4. ročníku a Matěj Král ze 3. ročníku sice neobsadili přední místa, ale jistě si odvezli mnoho zajímavých zkušeností. Autor: […]

Celý článek