Exkurze třídy 2.S – Vodní elektrárna „Hučák“

Třída 2.S absolvovala exkurzi do malé vodné elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové. Nejprve jsme zhlédli v Informačním centru ČEZu film o obnovitelných zdrojích. Pak jsme si prošli expozici ukazující různé druhy turbín a prohlédli si v horním patře objektu elektrárny interaktivní expozici o různých obnovitelných zdrojích. Žáci si mohli např. vyzkoušet, jak funguje přílivová elektrárna nebo si vyrobit vlastní […]

Celý článek

Maturitní zkouška 2018 – podzim

Praktické a písemné zkoušky: Stavebnictví: 6. 9. 2018 – MAT, IKT; 7. 9. – KPS; 10. 9. – STK (Pražská 931 – A 204)                         praktické maturity budou probíhat v učebně A006, MAT v A401 – vždy od od 8:00 OA: 6. 9. 2018 (Denisovo nábřeží 673 – TA 01) Ústní zkouška: Stavebnictví: 13. 9. 2018 (Pražská […]

Celý článek

Exkurze třídy 3.S – Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

5. 9. 2018 se třída 3.S zúčastnila exkurze v nemocničním areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl (náš bývalý žák) z odboru investic Královéhradeckého kraje nám nejprve představil stavbu a účastníky stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Následovala ukázka fotografií, jak vypadal areál kdysi, také objasnění, jaké budovy byly určeny k demolici a seznámení s některými výkresy projektové dokumentace. Staví se […]

Celý článek