Pozvánka k JPZ

Vážení uchazeči o studium,

těší nás, že jste si podali přihlášku na naši školu. V tuto dobu by Vám měl přijít domů dopis, v jehož přílohách máte potřebné informace pro zdárné absolvování jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ).

V letošním roce jsou opět dva termíny pro konání JPZ. Uchazeč je koná na školách, na které podal přihlášku. Součástí tohoto dopisu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Pozvánka k JPZ

Z ní vyčtete, kde a v kolik hodin máte být u JPZ. Testy se konají v budově A školy (bývalá Stavební průmyslovka) na adrese Náchod, Pražská 931. Přihlášku a nějaký průkaz totožnosti, nejlépe s fotografií, vezměte s sebou ke zkouškám. Evidenční číslo z pravého rohu pozvánky si zapamatujte, pod tímto číslem budou zveřejněny Vaše výsledky na webových stránkách školy a na budově školy. V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.

K JPZ potřebujete modře či černě píšící propisovací tužku pro zápis do záznamového archu (ne fix). K testu z matematiky potřebujete navíc rýsovací potřeby – pravítko, trojúhelník, kružítko, úhloměr. Používání tabulek a kalkulačky není povoleno!

Příloha č. 2 – Kritéria a počty přijímaných uchazečů

Kritéria určují podmínky, za jakých bude uchazeč přijat ke studiu.

Výsledky Vaší zkoušky budou zveřejněny 29. 4. 2023 v budově školy a na webových stránkách pod evidenčním číslem (na pozvánce v pravém horním rohu). Nahlížení do spisu bude umožněno 28. 4. 2023 od 14.30 do 16.00 hodin v budově A (Stavební průmyslovka), Pražská 931, Náchod.

Den vyvěšení výsledků o přijetí je rozhodným datem pro 10-ti denní lhůtu (10 pracovních dnů), ve které musíte podat zápisový lístek. V případě přijetí na naši školu musíte zápisový lístek odevzdat nejpozději 16. 5. 2023. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10-ti denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Prosíme o potvrzení přijetí pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám vyplněním FORMULÁŘE

 

Přeji hodně úspěchů při přijímacích zkouškách.

RNDr. Věra Svatošová

ředitelka školy