Příspěvky

Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy […]

Celý článek

Výuka od 25. listopadu 2020

Od středy 25. listopadu je povolena osobní přítomnost: žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů. Maturitní obory Pro žáky maturitních oborů to znamená, že ve středu 25. listopadu nastoupí do školy žáci 4.A, 4.BC a 4.S. Výuka a nástup do školy se řídí stávajícím rozvrhem (případné aktualizace najdete na BAKALÁŘÍCH). […]

Celý článek

Školní jídelna stále v provozu

Školní jídelna je stále v provozu pouze pro žáky a studenty na prezenční i distanční výuce a pro zaměstnance škol. Výdej jídel probíhá od 11:00 do 11:20 hod. do jídlonosičů a od 11.30 hod. do 14.45 hod. na talíř. Vzhledem k efektivitě provozu bude až do odvolání připravováno jen jedno obědové menu. Provoz školní jídelny probíhá za zpřísněných hygienických podmínek v souladu […]

Celý článek

Pokračování distanční výuky

Od pondělí 2. listopadu nadále pokračuje distanční výuka. V současné době nemáme žádné informace, kdy se bude moci škola vrátit k prezenční výuce. Žáci by měli dostat od svých třídních učitelů upravené rozvrhy s vyznačenými hodinami, které probíhají přes TEAMS. V případě komplikací s distanční výukou kontaktujte své třídní učitele. RNDr. Věra Svatošová ředitelka školy

Celý článek

Školní jídelna – provoz od 14. 10. 2020

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky při distanční výuce tak, že žáci mohou přijít na oběd do školní jídelny nebo si oběd vyzvednout v určenou dobu do jídlonosiče. Pro zaměstnance škol je zajištěno závodní stravování ve školní jídelně v normálním režimu. Výdej do jídlonosiče v mimořádných případech pouze v určenou dobu. Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října […]

Celý článek

Praktická výuka žáků učňovských oborů od 12. 10. 2020

Praktická výuka žáků prvních, druhých i třetích ročníků učňovských oborů probíhá na školních dílnách dle stávajících rozvrhů. Od 12. 10. první a třetí ročníky, od 19. 10. druhé ročníky. Teoretická výuka probíhá distančně. Žáci učňovských oborů dostanou zadané studijní materiály a úkoly v papírové podobě od svých vyučujících. Žákům druhých ročníků učňovských oborů se teoretická výuka přesouvá na týden prázdnin od 26. do 30. října. […]

Celý článek

Distanční výuka od 12. 10. 2020

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci, škola s účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 přechází na distanční výuku. Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 (viz příloha) je zakázána osobní přítomnost žáků na středním odborném vzdělávání ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Nadále tedy bude probíhat praktická výuka u žáků učňovských […]

Celý článek