Příspěvky

Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy […]

Celý článek

Geodetický kurz

Žáci ze třídy 3.SI oboru Pozemního stavebnictví se v týdnu od 11. do 15. září účastnili povinného geodetického kurzu. Díky jeho absolvování získali zajímavé odborné zkušenosti. Pod dozorem odborníka pana Ing. Jakuba Noska z Ústavu geodézie na VÚT v Brně si po řádném proškolení mohli vyzkoušet například měření nivelace mezi sérií bodů a následně pak vypočítat, zda je měřený terén adekvátně […]

Celý článek

Muž, který stál v cestě

Žáci druhých až čtvrtých ročníků díky filmovému představení, které zhlédli hned 5. září, již znají jméno muže, který stál v srpnových dnech roku 1968 v cestě ruským okupantům. Byl to František Kriegel, lékař, politik, člen KSČ, představitel Pražského jara a signatář Charty 77. Muž, který jako jediný dokázal odolat ruskému nátlaku podepsat souhlas se vstupem sovětských vojsk na naše […]

Celý článek

Zahájení školního roku 2023/24

Školní rok 2023/24 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 v kmenových třídách (viz tabulka).  Třída 1.U se sejde v učebně A304, třída 2.U ve sborovně. Objednané učebnice budou žákům 2. – 4. ročníků rozdány v pondělí 4. 9. 2023. Žákům 1.B, 1.S a 1.SI v úterý 5. 9. 2023. Žáků 1.A ve čtvrtek 7. 9. 2023. Seznam tříd ve školním roce 2023/24 třída učebna (budova) třídní učitel 1.A […]

Celý článek

Ceny stravy od 1. 8. 2023

Ceny platné od 1. 8. 2023   oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře žáci 7-10 let 35,00         žáci 11-14 let 40,00         žáci 15 a více let 45,00 26,00 20,00 40,00 24,00 zaměstnanci škol (bez příspěvku) 112,00         cizí strávníci 115,00        

Celý článek

Upozornění

Od 1. 7. 2023 jídelna uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 28. 8. 2023, kdy vaříme jen pro dospělé strávníky. Pokladní hodiny (11:30 – 14:30) Pondělí 28. 8. 2023 Středa 30. 8. 2023 Pondělí 4. 9. 2023 Úterý 5. 9. 2023 Středa 6. 9. 2023 Čtvrtek 7. 9. 2023 Pátek 8. 9. 2023 Od 37. týdne (tj. od 11. 9. 2023) budou pokladní hodiny pravidelně pouze každé pondělí a středu. Děkujeme za pochopení. Lenka Borůvková vedoucí školní jídelny

Celý článek

Z lavic do přírody aneb školní výlety jsou za námi

Poslední dny školního roku bývají na většině škol vyhrazeny na školní výlety, sportovní nebo projektové dny. Ani u nás tomu nebylo jinak. Na žáky prvních až třetích ročníků čekaly zajímavé akce, které si pro ně vymysleli jejich třídní učitelé. Výlety byly směsí turistiky, poznávání krás Náchodska a jeho okolí, sportování. A ani trochu toho adrenalinu nechybělo! Třída 1.S […]

Celý článek