Příspěvky

Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy […]

Celý článek

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 ve školní jídelně

Školní jídelna je od 1. 7. 2021 uzavřena. Od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021 bude připravováno jídlo pouze pro dospělé strávníky. Výdej bude probíhat od 11:00 do 13:00. Provozní doba pokladny ŠJ: pondělí 23. 8. 2021 od 11:30 do 14:30 středa 25. 8. 2021 od 11:30 do 14.30 pondělí 30. 8. 2021 od 11:30 do 14:30 středa 1. 9.2021 od 9:00 do 14:30 čtvrtek 2. 9.2021 od […]

Celý článek

Stavaři získali osvědčení o znalostech sw KROS 4 a uspěli i v dalších stavařských soutěžích

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavebních oborů možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4. Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen […]

Celý článek

3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2021/22 pro 3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů: 18-20-M/01 Informační technologie počet volných míst 7 podání přihlášky do 30. 6. 2021 36-47-M/01 Stavebnictví počet volných míst 8 podání přihlášky do 30. 6. 2021 63-41-M/02 Obchodní akademie počet volných míst 8 podání přihlášky do 30. 6. 2021 Uchazeči budou přijímáni na základě: Výsledků […]

Celý článek

Schůzka pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2021/22

Dne 29. 6. 2021 se uskuteční schůzka žáků (popř. i jejich zákonných zástupců) nastupujících do prvních ročníků. Obor Stavebnictví a Informační technologie bude mít tuto schůzku ve 14.30 hodin v budově A (bývalá SPŠ stavební, Pražská 931). Obor Obchodní akademie zaměření na podnikání i na cestovní ruch bude mít tuto schůzku v 15.30 hodin v budově B (bývalá Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673). Na […]

Celý článek