Příspěvky

Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy […]

Celý článek

Výuka od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 nastupují žáci učňovských oborů dle rozvrhu na odborný výcvik. Tedy žáci 2.U přijdou v pondělí 26. 4. 2021 do dílen v 7.00 na odborný výcvik. Žáci třídy 1.U a 3.U mají distančně teoretickou výuku a účastní se skupinových konzultací z odborných předmětů dle rozpisu (max. 6 žáků ve skupině). V následujícím týdnu od 3. května 2021 mají odborný výcvik žáci 1.U a 3.U. […]

Celý článek

Oznámení pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium,   těší nás, že jste si podali přihlášku na naši školu. V souvislosti s epidemií COVID- 19 došlo k úpravám v organizaci JPZ. Oproti rokům minulým došlo k navýšení časového limitu – test z českého jazyka a literatury na 70 minut. Test z matematiky trvá nově 85 minut. Přijímací zkoušky na naši školu proběhnou podle Jednotného zkušebního schématu vyhlášeného MŠMT […]

Celý článek

Mezinárodní online veletrh v Praze

Letošní 26. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem se konal poprvé online. Zúčastnilo se ho 75 fiktivních firem napříč Českou republikou, Slovenskem, Rakouskem, Rumunskem a mnoha dalšími zeměmi. Ve dnech 17. – 18. března 2021 se na video schůzku dostavilo více než 250 osob, které sledovaly prezentování 20 nejlepších, mezi nimiž byla i firma Zenn-light, s. r. o. pod mým […]

Celý článek

Oznámení k organizaci výuky od 8. 2. 2021

Oznamujeme Vám, že s ohledem na vývoj epidemické situace a platná nařízení vlády bude i po jarních prázdninách (od 8. 2. 2021) pokračovat výuka distančně tak,  jak tomu bylo v lednu. Výuka probíhá podle platného rozvrhu. Hodiny vyučované online jsou v rozvrzích tříd označeny. O případných změnách v organizaci výuky budete informováni. RNDr. Věra Svatošová ředitelka školy

Celý článek

Energie – budoucnost lidstva

Ve čtvrtek 21. 1. 2021 se třídy 2.S a 2.SI zúčastnily výukové on-line besedy na téma Energie – budoucnost lidstva. Studenti se mohli díky videopřenosu pomocí zoom.us přednášky aktivně účastnit. Dozvěděli se o všech energetických zdrojích, o jejich českých i světových zásobách, o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích, o způsobech získávání a výrobě energie, o typech elektráren i zajištění jejich budoucnosti. Odborní lektoři, kteří přednášku vedli, byli vyučující […]

Celý článek