Příspěvky

Na Kytici aneb za moudrostí našich předků

Po dlouhé covidové pauze, kdy se nehrála téměř žádná dopolední divadelní představení, si Klicperovo divadlo připravilo na červen hned několik zajímavých her určených pro školy. Nebylo jednoduché se na daná představení přihlásit, protože po zmiňované odmlce o ně byl veliký zájem. Naštěstí se nám ale podařilo patřičný počet vstupenek zajistit, a tak mohly třídy 1.S, 2.S, 3.S, […]

Celý článek

Nové ceny stravy platné od 1. 6. 2022

  oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře žáci 7-10 let 31,00 Kč – – – – žáci 11-14 let 35,00 Kč – – – – žáci 15 a více let 40,00 Kč 21,00 Kč 15,00 Kč 35,00 Kč 20,00 Kč zaměstnanci škol (bez příspěvku) 92,00 Kč – – – – cizí strávníci 95,00 Kč – – – – Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu […]

Celý článek

Cena CEFIF pro autokino z naší školy

Na 10. ročníku veletrhu fiktivních firem v náchodském Beránku byla 10. 5. 2022 vyhlášena a předána cena Centra fiktivních firem Praha (CEFIF) za výkony na regionálním veletrhu. Úkolem CEFIF je koordinovat činnost všech fiktivních firem v České republice a poskytovat podporu žákům i učitelům působícím ve fiktivních firmách. Ing. Lukáš Hula, který je vedoucím tohoto centra, vyhlásil jako vítěze ceny CEFIF firmu GravityFilms […]

Celý článek

Odborné exkurze 1.S a 1.SI pokračují

Zatímco studenti 4. ročníků se snažili podat co nejlepší výkon při maturitních zkouškách a přesvědčit komisi o svých znalostech, prváci vyráželi v tomto týdnu na další odborné exkurze. Na pondělí 16. 5. byla domluvena návštěva vysokovské betonárny BEZEDOS. Zde měli studenti možnost se seznámit s výrobou betonových směsí, porovnat různé frakce kameniva a vystoupat až k obří míchačce, jejíž výkon je 56m3 betonu za […]

Celý článek

10. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem je za námi

V reprezentačních prostorách náchodského Beránku se 10. 5. 2022 konal již 10. ročník veletrhu fiktivních firem. Tentokrát se do soutěže přihlásilo celkem dvacet společností, které do Náchoda přijely z Hradce Králové, Pardubic, Janských Lázní, Trutnova, Mostu a dokonce i z Olomouce. Organizátorem celé akce, stejně jako v předešlých letech, byla Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace. Po […]

Celý článek

Kdo si hraje, nezlobí aneb exkurze do multifunkčního stavebního centra v Plasích

Blíží se čas praxí a exkurzí, které se většinou na naší škole realizují na Náchodsku nebo v rámci Královéhradeckého kraje. Ale tentokráte třídy 1. S a 1. SI vyrazily se svými třídními učiteli Mgr. Leou Zálišovou a Mgr. Jiřím Škopem, Ph.D. v doprovodu Ing. Martiny Ťokanové o trochu dále. Na první květnový týden jsme naplánovali odbornou exkurzi do západních Čech. Cílem naší cesty […]

Celý článek