Příspěvky

Oznámení k organizaci výuky od 5. 10. 2020

Škola i nadále vyučuje prezenční formou (žáci dochází do školy). Dle nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost). Omezení bude od 5. 10. do 18. 10. platit v celé ČR. Ve většině krajů budou navíc platit i omezení vlastního provozu škol. V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, […]

Celý článek

Cykloturistický sportovní kurz

Dne 14. 9. 2020 se sešli za budovou školy všichni nadšení cyklisté. Ti žáci, kteří preferují spíše turistiku a neholdují upoceným dresům a hořícím lýtkům z jízdy do kopce, se na smluvené místo dopravili samostatně. Po příjezdu na chatu Jurášku v Orlických horách jsme se ubytovali. Následoval oběd, večeře a nakonec seznámení s učiteli, pravidly chování a programem na další den. Po vydatné snídani […]

Celý článek

Adaptační kurzy

Třída 1.S strávila od 10. 9. do 11. 9. adaptační kurz plný vzájemného poznávání i sportovních aktivit v areálu penzionu Köhler v Deštném v Orlických horách. Spolu s učitelkami Janou Čejchanovou a Helenou Kudelovou se účastnili mnoha zajímavých činností. Všichni se zapojili do prožitkových, komunikačních a tmelících aktivit. Každá skupina žáků, která stráví delší čas společně, se zákonitě vyvíjí. I z těchto mladých lidí bude,  podle mě,  zcela jistě  […]

Celý článek

Povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Vážení zákonní zástupci žáků, vážení žáci, ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo […]

Celý článek

Bezpečnostní opatření školy v souvislosti s COVID-19 v současném období

Povinnost žáků po vstupu do školy (třídy) umýt si ruce teplou vodou a mýdlem Zajištění dezinfekčních prostředků při vstupu do budov, ve třídách, školní jídelně a domově mládeže Zvýšené hygienické nároky na úklid i v průběhu dne, větrání ve třídách Omezení pohybu žáků po budovách školy a omezení mísení jednotlivých skupin Zákaz vstupu do budov školy osobám s příznaky COVID-19, virózy […]

Celý článek