Ahóóój , Vltavo!!!!

Vltavu, pro vodáky jednu z nejatraktivnějších řek, sjeli na kánoích začátkem června naši druháci. Vodácké kurzy se konaly hned dva. Na ten první odjely v termínu od 4.6. do 7.6. třídy 2.S a 2.B v doprovodu svých třídních učitelů Mgr. Ley Zálišové, Mgr. Jana Macha a učitelek tělocviku Mgr. Ivy Brádlové a Mgr. Marcely Klemové. Týden na to vyrazily stejným směrem třídy 2.SI a 2.A, s nimi na vodu odjeli třídní učitelé Mgr. Jiří Škop PhD., Mgr. Jana Kuchařová, Mgr. Taťána Ruprichová a Mgr. Zita Chládková.

Během tří dnů se našim vodákům podařilo ujet 50 km, zdolat 10 jezů a přenocovat ve dvou kempech.

Po důkladném proškolení odbornými instruktory jsme nasedli do svých zapůjčených kánoí a vydali se za dobrodružstvím. Zkouška ohněm, přesněji řečeno vodou, přišla krátce po vyplutí z Vyššího Brodu. Zhruba po sedmi stech metrech na ještě ne zcela zkušené vodáky čekal první jez a také první nechtěné vykoupání. První etapa měřila 22 km a končila v Nahořanech v kempu U Fíka, který se pro nás stal na dva dny stanovou základnou. Následující den byl naším cílem Český Krumlov. Po dvanáctikilometrové plavbě jsme dorazili do kempu Vltavan, který se nachází na okraji města. Po opětovném postavení stanových příbytků jsme vyrazili do centra tohoto architektonického skvostu, který se právem dostal na seznam památek UNESCO. V podvečerních hodinách jsme toto město navštívili suchou nohou, proplétali jsme se malebnými uličkami a vychutnávali místní atmosféru. Následující den nás čekala poslední etapa našeho vodního putování. Ta vedla skrze Český Krumlov, který na nikom nenechal niť suchou. Krumlovské jezy nás dokonale osprchovaly. Pohled z lodi na renesanční památky byl ale opravdu úchvatný. V odpoledních hodinách jsme mokří, ale šťastní, že jsme nakonec vše zvládli, dorazili do cíle. Tím byla Zlatá Koruna.

První partu o trochu více prověřilo počasí, ale i tak jsme se shodli na tom, že to celé stálo za to!!!

 Autor: Mgr. Lea Zálišová