Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší škole proběhl ve dnech 2. a 3. prosince. V tyto dny mohli budoucí uchazeči o studium jak maturitních, tak učňovských oborů nahlédnout do výuky a prohlédnout si obě naše školní budovy. Zájemci o studium, kteří si chtěli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, měli letos možnost volby. Testy z českého jazyka i matematiky si mohli vypracovat buď během návštěvy naší školy, nebo si zvolit online formu a v následujícím týdnu zadání vypracovat v klidu svého domova.

O deváťáky, ale i osmáky, kteří k nám zavítali, aby se dověděli něco více o naší škole, se vzorně postarali převážně studenti ze 4. ročníků. Ti se stali jejich školními průvodci a předali jim cenné informace.

V budově A, kde se studují stavební obory, byly k vidění počítačové učebny, ve kterých stavaři pracovali na svých rozpracovaných projektech v programech AutoCAD či ArchiCAD. Bylo jistě zajímavé jim nahlédnout přes rameno a chvilku pozorovat, jak vzniká nový dům.

V budově B, kde se vyučují ekonomické a IT obory, bylo rušno. Maturanti nezapřeli svého obchodního ducha. Otevřeli si stánky svých fiktivních firem a nabízeli různorodé produkty. Studenti oboru informatiky se zase mohli pochlubit svými dovednostmi v oblasti IT.

Velký zájem ze strany uchazečů byl o přijímací zkoušky nanečisto. Ty si zájemci budou moci vyzkoušet i při dalším Dni otevřených dveří, na který vás tímto srdečně zveme a těšíme se na shledanou 19. 1. 2023. Na konec ledna také plánujeme opět otevřít přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Podrobnější informace sledujte na našich webových stránkách.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová