Exkurze – Oblastní nemocnice Trutnov

Dne 2. května 2024 se třída 2.SI (stavaři) Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě zúčastnila exkurze na stavbu trutnovské nemocnice, kde se buduje pavilon klinické biochemie. Vzniká na místě zdemolovaných objektů, novostavba ale zůstane napojena na stávající prostory laboratoří mikrobiologie a imunologie. Jedná se o třípodlažní objekt ze železobetonové skeletové konstrukce. V době naší návštěvy bylo částečně odbedněno první podlaží, druhé podlaží mělo vybetonováno svislé konstrukce a probíhala příprava bednění na stropní konstrukci.

Studenti viděli proces výroby železobetonové skeletové konstrukce, přípravu bednění, skládání ocelové výztuže a již vybetonované první podlaží, kde probíhala penetrace betonové základové desky před pokládkou hydroizolací.
Venku byla zhotovená kanalizace, k vidění byly kanalizační šachty a potrubí.

Stavba se realizuje ve svahu a první podlaží je částečně pod terénem, proto je použito pažení pro zajištění svahu proti sesuvu.

Každá stavba je jiná a z každé si odneseme jiné zážitky.

Takto by měl budoucí pavilon vypadat.

 

 Autor: Ing. Jitka Kábrtová