Exkurze v Plasích

Začátkem května vyrazili studenti prvních ročníků oboru stavebnictví se svými třídními učiteli na stavařskou exkurzi do města Plasy v Plzeňském kraji.

Prvním cílem exkurze byl cisterciácký klášter, který roku 1144 založil kníže Vladislav II. a který byl později velkolepě barokně přestavován podle plánů známých stavitelů Jeana Baptista Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Roku 1785 byl tento klášter zrušen císařem Josefem II., aby se k roku 1826 stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny. Areál kláštera byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou a nyní budovy tohoto areálu spravuje Národní památkový ústav.

Zcela podle cisterciáckých zvyklostí je plaský klášter založen v údolí řeky, aby mniši mohli naplno využívat sílu vody pro své hospodaření a tím být plně samostatní a nezávislí na okolí. Výjimečností plaského kláštera je dokonalé řešení základů konventu, které bylo kvůli bažinaté půdě zpevněno více než 5 000 dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z několika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to zkamenělo. Nápis „Aedificium hoc sine aquis ruet“ neboli „Bez vody se stavba zřítí“ nutí i dnes pečlivě kontrolovat výšku, teplotu a kvalitu vody v základech ve dvou barokních bazénech uvnitř budovy samotné.

Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie, do nějž se vstupuje barokním portálem, který byl vestavěný do románského, čímž byl ten románský zachráněn. To je unikát, protože jinde většinou při přestavbě starý portál zanikl.

Druhým cílem exkurze bylo Centrum stavebního dědictví spadající pod Národní technické muzeum. Expozice centra seznamuje návštěvníky s různými stavebními materiály a jejich zpracováním pro použití na stavbách. Na jednotlivých podlažích si mohli studenti prohlédnout typy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, příslušnou technickou výbavu budov až po střechy tvořené krovem a krytinami.

Součástí areálu je i hospodářský dvůr, na kterém se nachází různé dílny ke zpracování kovových materiálů, jako třeba klempírna a kovárna, ve kterých se často konají různé akce pro veřejnost.

Aby nešlo jen o teorii, má centrum pro studenty připraveno několik edukačních programů. Při programu „Statiku hrou“ si naši studenti postavili cihlovou zeď a klenbu. Na „Stavebním hřišti“ si zahráli na architekty a z dřevěných špalíčků stavěli stavby a různé stavební konstrukce. A nakonec si na dvoře areálu postavili vlastní stavbu, nejdříve postavili model roubenky podle plánku a pak její větší verzi z trámů.

Ač jsou Plasy městem malým, rozhodně mají co nabídnout. Nestihli jsme projít všechny budovy areálu kláštera, takže určitě stojí za další návštěvu… Všem, které zajímá historie včetně té stavební, návštěvu areálu doporučuji. My jsme byli nadšeni.

 Autor: Mgr. Martina Jarolímková