Krůček z teorie do praxe

Žáci třídy 2.SI v rámci výuky šikmých střech v předmětu KPS vytvořili modely vaznicových krovů. Podařilo se jim sestavit nejen tradiční soustavy vazeb s jednou, dvěma, ale i třemi vaznicemi. Za zmínku stojí zvláště povedený model krovu s ležatou stolicí. Výrobky jsou na takové úrovni, že by mohly sloužit jako učební pomůcky pro další ročníky.

Všichni žáci si zaslouží pochvalu za svou šikovnost i přesnost zpracování. Ať se jim daří i v dalším studiu!

 Autor: Ing. J. Rohanová