Odborná exkurze 3.S do nemocnice ve Dvoře Králové n. L. a Domova sv. Josefa v  Žirči

14. 3. 2023 se třída 3. S zúčastnila celodenní exkurze do nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem a navštívila také charitativní zařízení Domova sv. Josefa v Žirči.

Ing. Pavel Šrůtek z firmy Stylbau s.r.o. nám představil program celé exkurze, včetně přednášky. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě.
Obsahem přednášky bylo seznámení s organizací stavební výroby v konkrétní firmě. Odborníci Ing. Šrůtek a Ing. Tománek analyzovali organizační strukturu stavebního podniku, vysvětlili rozložení manažerských funkcí, organizaci, růst, harmonogram i neefektivnosti
provozu stavební firmy.

Na stavbě nemocnice ve Dvoře Králové jsme viděli technologické postupy pro zavěšenou fasádu, zateplovací systém a probíhající dokončovací práce. Měli jsme možnost si také prohlédnout prostory budoucích operačních sálů, technologické patro, strojovnu vzduchotechniky a další. Žáci pochopili konkrétní technologické postupy, které se na stavbě používají.

Následovalo seznámení s pracovními postupy používanými při stavbě charitativního zařízení v Žirči. Zde Ing. Šrůtek vysvětlil technologické postupy pro podezdívání základů, panelové stropy SPIROLL, bednění stropu, injektáž a mnoho dalšího.
Žáci porozuměli technologickým postupům, které se na stavbě používají a viděli reálné praktické využití. Mohli také porovnat projektové rozdíly oproti skutečnosti.

Exkurze pro nás byla velmi inspirativní.

 Autor: Ing. Jana Čejchanová