Odborná exkurze do nemocnice v Rychnově n. Kněžnou

V květnu se žáci 3.S vypravili na odbornou exkurzi do Rychnova nad Kněžnou. Měli možnost porovnat pokročilost výstavby nemocnice před rokem a nyní. Kolaudace nového pavilonu urgentního příjmu a rekonstrukce stávající budovy nemocnice se přiblížila. Zajímavé bylo vidět ukotvení předsazených oken, použití bednění Pery skydeck, vytvoření pracovní spáry v nulovém momentě, vyztužení železobetonového monolitického deskového stropu i stěn a vedení veškerých instalací pod stropem. Prohlídka získala na zajímavosti i tím, že studenty s velkým zaujetím provázel náš bývalý absolvent Ing. Pavel Nyč, který pracuje ve Společnosti GEOSAN GROUP a. s. Stavařina je krásná a doufám, že exkurze podnítila ve studentech nadšení pro tento obor.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová