Odborná přednáška Goldbeck

Dne 28.5. se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili odborné přednášky od firmy GOLDBECK, která se zabývá železobetonovými prefabrikovanými systémy. Stavaři načerpali informace o SKELETSYSTEMU ( prefabrikovaný systém nosných konstrukcí) a STROPSYSTEMU. V tomto případě se jedná o stavební systém určený pro řešení horizontálních konstrukcí, hlavně stropů, balkonů a schodišť. Předpjaté dutinové stropní panely mají vysokou únosnost, požární odolnost a umožňují překlenout velké vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi stavby.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová