Osvědčení o znalostech v oceňování stavebních prací

Na základě dlouholeté spolupráce se společností ÚRS CZ a.s. měli žáci čtvrtého ročníku stavební školy možnost složit zkoušku ze znalostí oceňování stavebních konstrukcí a prací za využití programu KROS 4.

Přihlásilo se 6 žáků. Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti ÚRS CZ Ing. Luděk Špás.

Jak probíhala zkouška?

Žáci dostali podklady – jednoduchý projekt se všemi výkresy a technickou zprávou. Měli za úkol ocenit vybrané stavební práce, upravit rozpočet a správně ho vytisknout.

Zkouška byla náročná na výpočet výkazu výměr, orientaci v cenících a rychlost práce. Časový limit byl velmi přísný.

Je potěšující, že pět účastníků zkoušky zadání splnilo.

Certifikát je doklad o tom, že žáci ovládají SW KROS 4 pro rozpočtování. Je to bonus při žádosti o přijetí do zaměstnání nebo na brigádu.

Navíc získávají možnost uplatnit slevu na nákup SW KROS ve výši 20%. Nabídka slevy trvá 5 let od ukončení studia, včetně studia na vysoké škole.

 Autor: Ing. J. Rohanová