Podnikatelská snídaně v Hradci Králové

Dne 1. 12. 2022 se studenti ze 4. B, kteří na naší škole studují obor podnikání, zúčastnili v Hradci Králové podnikatelské snídaně pořádané Business Friends a Univerzitou Hradec Králové. Akce probíhala od 8:30 v hotelu U Královny Elišky.

Setkání bylo určené pro majitele a manažery firem, kteří chtějí se studenty navázat spolupráci, podpořit je na jejich vlastní cestě a být jedněmi z prvních podnikatelů, kteří jim budou oporou, příkladem a inspirací. Na snídani byli také přítomni studenti UHK.

Na začátku akce každý dostal seznam účastníků snídaně a základní informace. Po krátkém úvodu se začali nejdříve představovat majitelé a manažeři firem nejen Královéhradeckého kraje, ale i Pardubic nebo například Prahy, poté přišla řada i na studenty.

Při snídani jsme se dozvěděli během jedné minuty o každém podnikateli v čem podniká, co plánuje nadále, co chce vylepšit, s kým chce navázat kontakt nebo čeho chce dosáhnout.

Na akci byl pozván speciální host z Prahy pan Otomar Sláma, předseda správní rady, manažer a akcionář dceřiné společnosti Univerzity Karlovy – Charles University Innovations Prague a.s.

Po skončení šedesátisekundového úseku měl pan Otomar Sláma půlhodinovou prezentaci o tom, jak začal podnikat, co ho k tomu přivedlo, přiblížil nám své vlastní zkušenosti s podnikáním a upozornil nás, na co si máme dát pozor.

Ve své půl hodinové prezentaci popisoval svoji složitou a neobvyklou cestu od studentských let, přes začátky podnikání, jeho vlastní zkušenosti, až po nedávné ocenění Manažer roku. Celé vyprávění bylo v přátelské atmosféře a některé rady si odnesli nejen studenti, ale i zastupitelé ostatních firem.

Po zhruba půlhodinové přestávce následovala krátká prezentace o LinkedInu, což je populární sociální síť určená především pro poznávání a kontaktovaní nových obchodních partnerů a zaměstnavatelů.

Poté byla 15 minutová pauza. Kdo chtěl, mohl přijít za daným podnikatelem nebo studentem a pobavit se s ním o budoucí spolupráci.

Zároveň bylo v mezičase možné oslovit kohokoli ze zúčastněných za pomocí tzv. „papírků akce a reakce“, kde jste mohli napsat vaše pochvaly, nabídky, připomínky, poděkování nebo nějakou prosbu.

Po rozdání těchto papírů oficiálně skončila již třetí podnikatelská snídaně v Hradci Králové.

 Autor: Studenti 4.B