Poznávací zájezd HOLANDSKO-ANGLIE

První říjnový týden měli žáci SOA Náchod možnost jet na poznávací výlet do Holandska a poté až do Anglie. Účast byla hojná a Náchod jsme v pozdních hodinách opustili s plným autobusem.

Celou noc jsme byli na cestě a naše první ranní kroky už vedly po Amsterdamu. Za krásného východu slunce jsme se vydali na cestu přes amsterdamské nádraží až na náměstí Dam. Paní průvodkyně nám vždy řekla různé zajímavosti ohledně zdejší architektury, zvyků i známých lidí, kteří ve městě žili. Jedním z nich byla i Anne Frank. Měli jsme možnost exkurze v jejich domě i již známém úkrytu. Mně osobně to přišlo velice zajímavé. Po exkurzi jsme se uličkami dostali až ke květinovému trhu, u kterého jsme měli rozchod a mohli jsme si nakoupit suvenýry. Následovala vyhlídková platba lodí po kanálech a řece Amstel. Závěrem jsme poznali i zákoutí zdejších ulic a prošli jsme se čtvrtí červených luceren, která byla velmi peprná. Pak jsme měli opět rozchod a naším úkolem bylo, se dostat zpět na hlavní nádraží. Ve večerních hodinách jsme opustili Amsterdam a vydali se na ubytování, na hotel v Antverpách v Belgii.

Ráno jsme vyjeli směr Francie Calais, kde nás čekala pasová kontrola a přejezd tunelem do Anglie. Prvním místem naší návštěvy byl hrad Dover. Prošli jsme si věže, muzea dostali se i na střechu s krásným výhledem. Nakoukli jsme do telekomunikační věže a prošli si známé válečné tunely. V jednom byla ošetřovna a ve druhém se realizovala operace Dynamo = záchrana britských a francouzských vojáků, za 2.sv. války, z německého obležení. Po návštěvě tunelů jsme se vydali dolů do městečka, ve kterém jsme měli opět rozchod. Následovala cesta do rodin. Sešli jsme se na parkovišti a postupně se rozdělili. V rodinách jsme dostali večeři, někteří spolu i prohodili pár slov a znaveni jsme šli spát.

Další den jsme dostali snídani s balíčkem na cestu a vydali se směr bílé útesy Seven Sisters. Poznali jsme anglický venkov i nepříznivé počasí. Útesy s majáky byly krásné, ale vítr nás málem odfoukl dolů. Na pláži si někteří z nás vzali pár kamenů a jeli jsme dál do městečka Hastings. Projeli jsme se starou propojovací lanovkou a prošli si zdejší uličky. Poté už jsme opět směřovali do rodin.

Poslední den jsme si zabalili všechny věci, rozloučili se s rodinami a vydali se autobusem blíže k Londýnu. Navštívili jsme Greenwich, viděli nultý poledník i jejich univerzitu. Poté jsme nasedli na Uber Boat, která nás pro řece Temži dovezla až pod samotný Big Ben. Po cestě k Buckinghamskému paláci jsme v parku nakrmili pár veverek a vyfotili si pelikány dovezené z pražské zoo. Projeli jsme se ikonickým dvoupatrovým autobusem a prošli si čínskou čtvrť, ve které jsme měli rozchod. Následovalo náměstí Trafalgar a další cesta autobusem až k pevnosti Tower. U ní jsme se opět rozešli a měli se dopravit na místo setkání u Tower Bridge. Přes něj jsme došli až do londýnského metra, kterým jsme se dopravili až zpět k autobusu. Cesta zpátky byla v noci, opět přes Euro tunel do Francie a až domů.

Mně osobně se zájezd moc líbil. Poznala jsem novou kulturu a architekturu, jídlo i styl oblékání. A život v běžných anglických rodinách. Určitě bych si to zopakovala.

 Autor: Linhartová Sára 3.SI

Holandsko

Belgie

Anglie