Pražský hrad – exkurze třídy 3.B

Žáci 3.B se 2.5.2024 zúčastnili odborné exkurze. Odcestovali do Prahy navštívit Pražský hrad. S průvodcem si prošli Chrám svatého Víta a Starý královský palác s Vladislavským sálem. Průvodcem byl nadšený mladý student historie z pedagogické fakulty, takže historická fakta i informace, týkající se umělecké hodnoty navštívených staveb a jejich vybavení, dokázal žákům podat velmi poutavě a přitom přirozeně. Sdělil žákům mnoho zajímavostí a vyvrátil běžné fámy a pověry, týkající se některých historických událostí nebo osobností. Bez průvodce se pak studenti ještě v rámci prohlídkového okruhu podívali do baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky. To základní z areálu Pražského hradu tedy už poznali a příště si mohou vybrat některý z dalších prohlídkových okruhů, umožňující rozšířit si přehled o tom, co vše se na Pražském hradě v minulosti odehrálo a jaké další stopy minulosti jsou tam ještě k vidění.

 Autor: Mgr. Jan Mach