Propojení teorie s praxí aneb exkurze na stavbě

V druhé polovině listopadu jsme využili nabídky pana stavbyvedoucího Pavla Sodomky a navštívili se třídou 2.S a 3.SI stavbu v Novém Městě nad Metují. Studenti si mohli prohlédnout připravený strop TRESK těsně před zabetonováním. V předmětu projekt jsou právě ve fázi tvorby výkresu sestavy stropních dílců podobného stropu. Na stropu si prohlédli, a někteří i vyzkoušeli vázání výztuže. Stavbyvedoucí nás seznámil s těžkostmi, se kterými se musel vypořádat. Věřím, že kontakt praxe se školou studenty obohatil.

 Autor: Ing. Martina Ťokanová