Silový čtyřboj

Česká lesnická akademie v Trutnově uspořádala 7. 2. 2023 otevřené kolo v silovém čtyřboji. Jednalo se o týmovou soutěž. Pro naše dívky a chlapce to byla na těchto závodech premiéra. Děvčata soutěžila v těchto disciplínách: šplh, hod medicinbalem, trojskok snožmo, sedy lehy. Chlapci měli na programu disciplíny jako bench-press, trojskok snožmo, shyby a vznosy.

Naše dívky v obrovské konkurenci obsadily důstojné 8. místo. Chlapci měli po dvou absolvovaných disciplínách velmi blízko k 3. místu, ale nakonec skončili na pěkné 5. příčce.

Naši školu zastupovali: Aneta Řeháková, Lucie Trnková, Pavlína Škaldová, Anita Břízová, Filip Hrubý, Adam Jasenský, Denis Rychnovský a Zbyněk Jelínek.

Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.

 Autor: Bc. Tomáš Hauschke