Stáž ve Finsku

Finské školství je obecně považováno za jedno z nejlepších a finští studenti v mezinárodních hodnoceních dlouhodobě obsazují ta nejvyšší místa.

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II jsme na přelomu října a listopadu společně s Janem Machem a Jiřím Škopem navštívili jednu z největších finských středních škol zaměřenou na všeobecné i odborné vzdělávání, Stadion AO v Helsinkách.

Otevřenost a přístupnost vzdělání umožňuje začít studovat i v dospělosti a zcela změnit profesi, proto jsou malé skupinky v učebnách i dílnách složeny ze studentů nejrůznějšího věku. Přístup učitelů k žákům je zcela individuální, samozřejmé je vlastní tempo i možnost změny zaměření kdykoli v průběhu studia.

Odborná příprava je cíleně propojena s reálným využitím, škola provozuje vlastní kavárny a restauraci pro veřejnost, výrobky studentů konstrukčních a stavebních oborů, např. přístřešky, zahradní domky nebo sauny, jsou žádanými položkami městských aukcí. Do technického vybavení dílen město investuje dostatečný obnos, aby vše odpovídalo aktuálně využívaným technologiím a absolventi byli skutečně připraveni pro praxi bezprostředně po ukončení studia.

Součástí vzdělávacího sytému je nepřetržitá spolupráce s firmami a trhem práce s cílem pružně reagovat na jejich potřeby a zajistit přípravu takových oborů, které jsou právě žádané a potřebné.

Ve výčtu předností finského vzdělávacího systému by bylo možné pokračovat, budou ovšem přibývat otazníky (a vykřičníky) týkající se situace u nás. Kromě práce podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tedy nejspíš můžeme jen doufat, že mezi nejvlivnějšími, ve správě resortu školství, se jednou objeví skuteční odborníci znalí problematiky a podaří se jim systém alespoň nasměrovat tam, kam by bylo třeba.

 Autor: Mgr. Zita Chládková