Úspěch jako Brno

Žáci SOA Náchod Michal Trnka z druhého a David Scholz ze třetího ročníku oboru TESAŘ potvrdili nejen své odborné znalosti, ale hlavně dovednosti na XX. ročníku Mistrovství České republiky učňovských oborů. Ve velké konkurenci tesařů ze všech koutů naší země obsadili krásné třetí místo. Soutěž vyhlásil Cech klempířů, pokrývačů a tesařů (KPT) ČR. Organizátorem tohoto ročníku byla Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace. Mistrovství proběhlo ve dnech 1. až 3. března 2023 u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno. Tato soutěž je zařazena do Přehlídky České ručičky 2023.

Jako první museli Michal Trnka a David Scholz zvládnout písemné testy z odborných znalostí. V dvoučlenném týmu odpovídali na 20 otázek vybraných ze zadání závěrečných zkoušek pro daný obor. Praktické soutěžní úkoly vykonávali na brněnském Výstavišti. Prvním úkolem bylo dle výkresové dokumentace půdorysu plotu sestavit bednění výšky 135 cm za použití minimálního počtu bednících dílců sestavy, která byla k dispozici. Konstrukce musela být úplná a musela splňovat pravidla pro montáž systémového bednění Duo dle pokynů v přiloženém návodu k montáži. Druhé zadání se týkalo zhotovení modelu pultové střechy.

Soutěž hodnotili zástupce Cechu KPT ČR, zástupce generálního sponzora – firmy Berner s.r.o. a odborník na tesařské práce z praxe.

„Nejen při slavnostním vyhlášení soutěže na Střední škole stavebních řemesel Brno – Bosonohy, ale během celého klání jsem byl na kluky pyšný a patří jim velké uznání za to, co dokázali,“ říká závěrem mistr odborného výcviku pan Josef Řezníček, který chlapce na soutěž připravil a také doprovázel.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová