Za vědou, technikou a inovacemi

V pátek 26. 4. 2024 se brány zámku v Novém Městě nad Metují otevřely pro studenty IT oborů prvních až třetích ročníků, kteří navštívili Regionální veletrh vědy, výzkumu a inovací Expo NOVO. Díky exkurzi měli možnost nahlédnout do fascinujícího světa moderních technologií a zažít vědu zábavnou a interaktivní formou.

Veletrh se zaměřil na prezentaci inovací a pokroku v klíčových oblastech, a to poutavou a aktivní formou. Studenti se tak seznámili s nejnovějšími trendy v oblasti robotizace, 3D tisku, umělé inteligence, virtuální reality a strojírenství. Velkým lákadlem se stal dronport, kde proběhla letecká ukázka dronů AČR a jejich využití. Pro milovníky vědy a výzkumu byla připravena sekce plná experimentů, testování a pokusů, kde si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé vědecké metody ve fyzice, biologii nebo chemii. Zajímavé byly expozice věnující se oblasti nových materiálů, stavebnictví a architektuře.

Kromě zábavných a edukativních aktivit veletrh nabízel i prostor pro networking a navazování kontaktů. Prezentovaly se zde školy, univerzity, výzkumné instituce a inovační firmy, které hledají potenciální partnery, zákazníky a talentované studenty.

Exkurze na Expo NOVO byla pro studenty IT oborů inspirativní a obohacující. Umožnila jim nahlédnout do světa plného možností a pomůže zvýšit jejich zájem o studium a práci v oblasti technologií, vědy a inovací.

 Autor: Mgr. Petr Staněk