Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8 hod v kmenových třídách
(viz tabulka).  

Stavařské obory, obory IT a učňovské obory v budově A – SPŠ stav., Pražská 931, Náchod. Obory OA v budově B – Obchodní akademie, Denisovo nábř. 673, Náchod.

 

třída učebna třídní učitel
1.A U 11 Ing. Jana Kuchařová
1.B U 10 Mgr. Jan Mach
1.S A301 Mgr. Lea Zálišová
1.SI A303 Mgr. Jiří Škop
1.U A304 Ing. Luboš Rejmont
2.A U 03 Mgr. Taťána Ruprichová
2.B U 08 Mgr. Hana Hovorková
2.S A404 Ing. Jana Čejchanová
2.SI A306 Mgr. Veronika Jiroušová
2.U A202 Mgr. Václav Štěp
3.A U 09 Mgr. Jana Bašová
3.B U 04 Ing. Jarmila Hlaváčová
3.S A406 Ing. Pavel Janeček
3.SI A106 Mgr. Martina Jarolímková
3.U A202 Mgr. Václav Štěp
4.A U 02 Ing. Šárka Posnarová
4.B U 06 Mgr. Věra Forejtová
4.S A403 Ing. Jitka Rohanová