Zahájení školního roku 2022/23

Školní rok 2022/23 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 v kmenových třídách
(viz tabulka).  

Budova A – Pražská 931, 547 01 Náchod

Budova B – Denisovo nábřeží 673, 547 01 Náchod

 

třída učebna (budova) třídní učitel
1.A U 06 (B) Mgr. Věra Forejtová
1.B U 02 (B) Mgr. Zita Chládková
1.S A106 (A) Mgr. Pavel Fišer
1.SI U 01 (B) Mgr. Petr Staněk
1.U A304 (A) Ing. Tomáš Kuřátko
2.A U 11 (B) Ing. Jana Kuchařová
2.B U 03 (B) Mgr. Jan Mach
2.S A301 (A) Mgr. Lea Zálišová
2.SI A303 (A) Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
2.U A203 (A) Ing. Luboš Rejmont
3.A U 10 (B) Mgr. Taťána Ruprichová
3.B U 09 (B) Mgr. Hana Hovorková
3.S A404 (A) Ing. Jana Čejchanová
3.SI A306 (A) Mgr. Veronika Jiroušová
3.U A202 (A) Mgr. Václav Štěp
4.A U 08 (B) Mgr. Jana Bašová
4.B U 04 (B) Ing. Jarmila Hlaváčová
4.S A406 (A) Ing. Pavel Janeček
4.SI A403 (A) Mgr. Martina Jarolímková