Zahájení školního roku 2023/24

Školní rok 2023/24 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00 v kmenových třídách
(viz tabulka).  Třída 1.U se sejde v učebně A304, třída 2.U ve sborovně.

Objednané učebnice budou žákům 2. – 4. ročníků rozdány v pondělí 4. 9. 2023.
Žákům 1.B, 1.S a 1.SI v úterý 5. 9. 2023. Žáků 1.A ve čtvrtek 7. 9. 2023.

Seznam tříd ve školním roce 2023/24

třída učebna (budova) třídní učitel
1.A U 03 (B) Mgr. Jana Bašová
1.B U 04 (B) Ing. Jarmila Hlaváčová
1.S A406 (A) Ing. Pavel Janeček
1.SI U 01 (B) Mgr. Martina Jarolímková
1.U A304 (A) Ing. Milan Roleček
2.A U 08 (B) Mgr. Věra Forejtová
2.B U 02 (B) Mgr. Zita Chládková
2.S A106 (A) Mgr. Pavel Fišer
2.SI A 403 (A) Mgr. Petr Staněk
2.U A304 (A) Ing. Tomáš Kuřátko
3.A U 11 (B) Ing. Jana Kuchařová
3.B U 06 (B) Mgr. Jan Mach
3.S A301 (A) Mgr. Lea Zálišová
3.SI A303 (A) Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
3.U A203 (A) Ing. Luboš Rejmont
4.A U 10 (B) Mgr. Taťána Ruprichová
4.B U 09 (B) Mgr. Hana Hovorková
4.S A404 (A) Ing. Jana Čejchanová
4.SI A306 (A) Mgr. Veronika Jiroušová

Budova A – Pražská 931, 547 01 Náchod, Budova B – Denisovo nábřeží 673, 547 01 Náchod