Zlaté české ručičky aneb úspěch našich tesařů

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR vyhlásil Soutěž žák tesař 2023. Organizátorem již XX. ročníku byla Střední škola řemeslná Jaroměř. Ve dnech 11. a 12. ledna 2023 se čtrnáct dvojčlenných družstev mladých nadějných řemeslníků z Čech snažilo předvést nejen své teoretické znalosti, ale hlavně uspět co nejlépe v praktické části. Jejich úkolem bylo během 10 hodin zhotovit model střechy o třech nárožích. Naši školu reprezentovali Michal Trnka ze druhého a David Scholz ze třetího ročníku oboru TESAŘ. Po celou dobu soutěže jim byl oporou mistr odborného výcviku pan Josef Řezníček.

Soutěžící si museli nejprve podle technického výkresu překreslit střechu na pracovní plochu. Nařezat trámky na požadovanou délku, vyřezat spoje a model sešroubovat dohromady. Používat mohli pouze ruční nářadí. Že se nejednalo o snadný úkol, potvrdil i jeden z organizátorů soutěže Bc. Ladislav Kubias, učitel odborného výcviku z jaroměřské řemeslné školy: „Této soutěže se účastní ti nejlepší z nejlepších z celého Česka, proto ten úkol musí být tak náročný.“ O to více nás může těšit skvělý úspěch našich tesařů Michala Trnky a Davida Scholze, kteří obsadili v této velké konkurenci krásné druhé místo. V březnu je čeká postup do celonárodního kola. To se uskuteční na Stavebním veletrhu v Brně, kam přijedou i zahraniční týmy z Maďarska, Slovenska a Polska.

Nejlepší tři týmy si ze soutěže odnesly také hodnotné ceny v podobě profesionálního nářadí. Dvoudenní klání se konalo pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka. Sponzory byly MAFELLAG, 3AE s.r.o., Kasper CZ s.r.o., Cech KPT ČR a Město Jaroměř. Akce byla po celou dobu přístupná veřejnosti.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová