Informační technologie

V Náchodě dne 16. června 2020

Rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ke vzdělávání do oboru 18-20-M/01 Informační technologie těchto uchazečů:

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
01. 406 142 46 47 49 0
02. 407 134 36 48 50 0
03. 413 87 22 24 41 0
04. 408 86,3 24 34 28 0,3
05. 411 86,2 23 29 34 0,2
06. 410 86,1 18 30 38 0,1
07. 404 85 24 27 34 0
08. 415 75,01 17 25 33 0,1
09. 414 70 22 21 27 0
10. 405 66,3 17 26 23 0,3
11. 409 66,2 15 29 22 0,2
12. 401 66,1 15 23 28 0,1
13. 418 64 11 22 31 0
14. 412 52 13 24 15 0
15. 417 48 9 20 19 0

Poznámka: Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020
 

Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o nepřijetí ke vzdělávání do oboru 18-20-M/01 Informační technologie těchto uchazečů:

Splnili požadavky, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
16. 416 33 11 24 -2 0

Nesplnili požadavky a nemohou být přijati.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
  402 27 4 13 10 0
  403 55 4 23 28 0
  400 30 3 18 9 0

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat. Podle § 73 odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá oznámením právní moci.