Obchodní akademie

V Náchodě dne 16. června 2020

Rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ke vzdělávání do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie těchto uchazečů:

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
01. 227 135 42 43 50 0
02. 228 132 40 43 49 0
03. 245 128 42 40 46 0
04. 216 126 37 41 48 0
05. 253 121,1 41 33 47 0,1
06. 278 121 39 36 46 0
07. 212 115,1 34 42 39 0,1
08. 241 115 30 42 43 0
09. 281 114 35 31 48 0
10. 214 113,1 27 39 47 0,1
11. 223 113 26 42 45 0
12. 220 111 31 38 42 0
13. 222 109,1 36 27 46 0,1
14. 208 109 27 32 50 0
15. 274 108,5 34 32 42 0,5
16. 206 108,4 32 33 43 0,4
17. 261 108,3 30 40 38 0,3
18. 200 108,2 27 31 50 0,2
19. 246 108,1 25 43 40 0,1
20. 210 107 33 37 37 0
21. 265 106 37 31 38 0
22. 236 104 30 32 42 0
23. 217 103 30 36 37 0
24. 263 102,1 35 31 36 0,1
25. 235 102 27 39 36 0
26. 268 100 26 28 46 0
27. 267 99 31 27 41 0
28. 270 98 23 35 40 0
29. 262 97 32 36 29 0
30. 283 96,15 29 43 24 0,15
31. 224 96,1 29 33 34 0,1
32. 257 95,3 33 26 36 0,3
33. 280 95,2 25 31 39 0,2
34. 203 95,1 22 35 38 0,1
35. 218 94 35 22 37 0
36. 207 93 24 31 38 0
37. 230 92,1 32 29 31 0,1
38. 254 92 27 33 32 0
39. 238 91,1 28 28 35 0,1
40. 259 91 19 32 40 0
41. 242 90 24 32 34 0
42. 260 88,5 36 23 29 0,5
43. 215 88,4 33 27 28 0,4
44. 225 88,3 21 30 37 0,3
45. 201 88,2 20 38 30 0,2
46. 249 88,1 17 36 35 0,1
47. 279 87,3 29 25 33 0,3
48. 231 87,2 25 30 32 0,2
49. 248 87,1 24 28 35 0,1
50. 239 86,3 24 34 28 0,3
51. 256 86,2 18 30 38 0,2
52. 258 86,1 16 36 34 0,1
53. 269 85,1 31 34 20 0,1
54. 209 85 26 24 35 0
55. 272 83,4 22 32 29 0,4
56. 276 83,3 17 32 34 0,3
57. 255 83,2 16 28 39 0,2
58. 271 83,1 10 23 50 0,1

Poznámka: Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020
 

Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o nepřijetí ke vzdělávání do oboru  63-41-M/02 Obchodní akademie těchto uchazečů:

Splnili požadavky, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
59. 244 81 16 30 35 0
60. 247 80,1 20 23 37 0,1
61. 275 80 12 32 36 0
62. 232 79,3 19 36 24 0,3
63. 277 79,2 16 26 37 0,2
64. 229 79,1 15 29 35 0,1
65. 219 77 8 30 39 0
66. 286 75 17 25 33 0
67. 213 74,1 18 30 26 0,1
68. 266 74 17 24 33 0
69. 234 72 10 25 37 0
70. 282 71 9 32 30 0
71. 264 68 16 26 26 0
72. 251 66,1 13 26 27 0,1
73. 204 66 10 26 30 0
74. 226 65 11 34 20 0
75. 211 64,1 19 29 16 0,1
76. 250 64 13 29 22 0
77. 233 61 11 26 24 0
78. 252 56 12 24 20 0
79. 202 51 8 15 28 0
80. 287 33 11 24 -2 0
81. 273 12 13 13 -14 0
82. 285 1 8 17 -24 0

Nesplnili požadavky a nemohou být přijati.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
  288 77 5 39 33 0
  284 78 7 41 30 0
  221 55 4 23 28 0

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat. Podle § 73 odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá oznámením právní moci.