Stavebnictví

V Náchodě dne 16. června 2020

Rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ke vzdělávání do oboru 36-47-M/01 Stavebnictví těchto uchazečů:

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
01. 103 131 45 38 48 0
02. 112 125 38 44 43 0
03. 130 124 48 34 42 0
04. 131 121 41 33 47 0
05. 139 116,1 34 34 48 0,1
06. 104 116 31 38 47 0
07. 114 113,1 26 42 45 0,1
08. 101 113 25 42 46 0
09. 147 110 34 39 37 0
10. 113 109 36 27 46 0
11. 121 107,1 40 35 32 0,1
12. 145 107 28 36 43 0
13. 123 103 38 32 33 0
14. 142 102 35 31 36 0
15. 135 100 23 36 41 0
16. 129 99 32 26 41 0
17. 143 98,1 36 25 37 0,1
18. 120 98 35 31 32 0
19. 115 96 29 33 34 0
20. 156 95 25 31 39 0
21. 111 91 24 35 32 0
22. 125 90 20 30 40 0
23. 134 89 25 27 37 0
24. 155 87,3 29 25 33 0,3
25. 150 87,2 27 25 35 0,2
26. 110 87,1 22 24 41 0,1
27. 107 86,1 24 31 31 0,1
28. 149 86 23 29 34 0
29. 128 85 17 28 40 0
30. 102 82,1 31 28 23 0,1
31. 100 82 23 25 34 0
32. 116 81,1 28 27 26 0,1
33. 108 81 18 27 36 0
34. 132 80 13 36 31 0
35. 133 76 18 22 36 0
36. 106 73 21 21 31 0
37. 146 71 22 22 27 0
38. 138 70,1 19 25 26 0,1
39. 117 70 12 21 37 0
40. 124 69,1 21 21 27 0,1
41. 148 69 16 22 31 0
42. 140 68 13 24 31 0
43. 126 67 19 20 28 0
44. 122 66,3 21 26 19 0,3
45. 141 66,2 15 26 25 0,2
46. 105 66,1 15 23 28 0,1
47. 160 64 11 22 31 0
48. 159 60 12 25 23 0
49. 152 58,1 17 14 27 0,1
50. 109 58 13 19 26 0
51. 119 57 16 19 22 0
52. 127 55 20 22 13 0
53. 154 53 14 13 26 0
54. 157 48 9 20 19 0
55. 137 43 15 11 17 0
56. 151 41 12 17 12 0
57. 118 31 11 11 9 0

Přijato jen 57 uchazečů. 1 místo je podle platných právních předpisů blokováno pro uchazeče, který se omluvil a má právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Poznámka: Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020
 

Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s §2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o nepřijetí ke vzdělávání do oboru 36-47-M/01 Stavebnictví  těchto uchazečů:

Splnili požadavky, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
58. 153 21 9 17 -5 0

Nesplnili požadavky a nemohou být přijati.

Pořadí Evidenční číslo Body celkem Body  MAT Body ČJ Body ZŠ Pomocná kriteria
  162 -3 0 0 -3 0

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat. Podle § 73 odst. 1 správního řádu toto rozhodnutí nabývá oznámením právní moci.