Obchodní akademie

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 63–41–M/01 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Ústní maturitní zkouška – dva předměty – student si volí ze tří předmětů: Účetnictví (22 témat), Ekonomika (20 témat), Druhý cizí jazyk (20 témat), jiný než ve společné části maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (27. a 29. 4. 2021):

  1. den – 180 minut Účetnictví (150 bodů) – zkouška se koná na PC dne 27. 4.
  2. den – 120 minut Ekonomika (100 bodů) – 29. 4.

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 40 bodů z Ekonomiky a zároveň 60 bodů z Účetnictví.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika.

Ve školním roce 2020/21 je součástí profilové zkoušky také nepovinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř.  nepovinná ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je ve školním roce 2020/2 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze  nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. dubna 2021, pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka je ve školním roce 2020/21 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMIKY

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ÚČETNICTVÍ


Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 63–41–M/01 Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Cestovní ruch a zahraniční obchod (23 témat), Ekonomika  a účetnictví (20 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (27. a 29. 4. 2021):

  1. den – 120 minut Zahraniční obchod a cestovní ruch v cizím jazyce (ANJ)  – 27. 4.
  2. den – 180 minut Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu – 29. 4.

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 54 bodů z Techniky zahraničního obchodu a cestovního ruchu a zároveň 45 bodů ze Zahraničního obchodu a cestovního ruchu v anglickém jazyce.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika (výběr maximálně dvou).

Ve školním roce 2020/21 je součástí profilové zkoušky také nepovinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř.  nepovinná ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je ve školním roce 2020/2 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze  nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. dubna 2021, pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka je ve školním roce 2020/21 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMICKÉHO BLOKU (ekonomika, účetnictví)

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU