Obchodní akademie

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 63–41–M/01 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Ústní maturitní zkouška – dva předměty – student si volí ze tří předmětů: Účetnictví (25 témat), Ekonomika (25 témat), Druhý cizí jazyk (25 témat), jiný než ve společné části maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (20. a 22. 4. 2020):

  1. den – 180 minut Ekonomika (135 bodů)
  2. den – 240 minut Účetnictví (180 bodů) – zkouška se koná na PC

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 54 bodů z Ekonomiky a zároveň 72 bodů z Účetnictví.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika.

 

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z NĚMECKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMIKY

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ÚČETNICTVÍ


Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 63–41–M/01 Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Cestovní ruch a zahraniční obchod (25 témat), Ekonomika  a účetnictví (25 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (21. a 22. 4. 2020):

  1. den – 180 minut Zahraniční obchod a cestovní ruch v cizím jazyce (ANJ – 120 minut, druhý cizí jazyk – 60 minut)
  2. den – 240 minut Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika (výběr maximálně dvou).

 

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z NĚMECKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMICKÉHO BLOKU (ekonomika, účetnictví)

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU