Žáci ZŠ navštěvující přípravné kurzy

Zaplacené kurzy k přípravě na přijímací zkoušky se po dobu uzavření středních a základních škol ruší a to až do odvolání. Podle časových možností, po opětovném otevření škol, budou tyto kurzy opět otevřeny. Poměrná část platby za neodučené hodiny bude vrácena po ukončení kurzů, popř. po přijímacích zkouškách.