Zaměstnanci školy

Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k nastalé situaci, kdy může dojít k vyhlášení karantény na celou ČR, Vám sděluji, že zítřejší porada pedagogických pracovníků je dobrovolná. Je na zvážení každého z Vás, zda může být infekční a potencionálně nebezpečný pro kolegy či zda má obavy o své zdraví. V 9.00 hodin bude porada za účasti těch, kteří se společnou schůzí nemají zásadní problém. Na schůzi společně vyřešíme zadávání úkolů žákům a jejich vybírání, popř.  jimé formy výuky, zápisy do třídních knih a jiné oragnizační záležitosti, které v tuto dobu budeme muset řešit. Minimálně v následujících 10 dnech mají pedagogičtí pracovníci home office. Podrobnosti na zítřejší schůzi, popř. emailem zítra v odpoledních hodinách.
Prosím všechny o maximálně zodpovědný přístup.

Prosíme všechny pedagogické pracovníky, kteří se nevrátili z Itálie popř. z rizikových oblastí (Číny, Jižní Koreje, Íránu, Španělska, Rakouska, Německa, Norska, Švédska, Francie, Belgie, Nizozemska, Dánska, Velké Británie a Švýcarska) nebo jim nebyla nařízena karanténa, nechť se dostaví v pondělí 16.  3.  2020 do přednáškového sálu v budově COV v 9.00 hodin.

Nepedagogičtí pracovníci budou o pracovní náplni po dobu uzavření školy pro žáky informováni v pondělí přímo na pracovišti nebo emailem.

Telefon ředitelky školy: +420 602 802 238

Telefon zástupkyň: 720 389 584, 777 938 646