Prohlášení o přístupnosti

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.soanachod.cz.

Stav souladu

Internetová prezentace www.soanachod.cz je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou bodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  • Fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.
  • Videa na internetových stránkách neobsahují titulky ani audio popis.

Vzhledem k množství fotografií a videí by uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti způsobilo nepřiměřenou zátěž podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Jsou používány odkazy, které směřují na jiné internetové stránky nebo na obecné soubory. Odkazy vedoucí na obecné soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC (DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX) – produkty společnosti Microsoft řady Office.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 8. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 31. 8. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace má za cíl, aby internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování internetových stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetových stránek, můžete psát na adresu: podatelna@soanachod.cz.

Kontakt na správce internetových stránek
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod
podatelna@soanachod.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz