Přihláška ubytování

Zájemci o ubytování v domově mládeže v celém školním roce se mohou přihlašovat takto:

  • stáhnout si přihlášku a vyplněnou ji odeslat na e-mailovou adresu: vitkovaradmila@soanachod.cz
  • požádat o přihlášku telefonicky: +420 491 423 241

Po rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM budou zájemcům zaslány další potřebné informace.


Přílohy

    Přihláška žáka střední školy do domova mládeže

    Přihláška žáka střední školy do domova mládeže

    Posudek o zdravotní způsobilosti žáka k pobytu v domově mládeže

    Posudek o zdravotní způsobilosti žáka k pobytu v domově mládeže