Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno Funkce/předměty E-mail
Svatošová Věra, RNDr. ředitelka, MAT svatosovavera@soanachod.cz
Posnarová Šárka, Ing. zástupkyně ředitelky, UCE, UPC, FFM posnarovasarka@soanachod.cz
Kudelová Helena, Mgr. zástupkyně ředitelky, OBN, DEJ, LEV, CJL kudelovahelena@soanachod.cz
Čejchanová Jana, Ing. zástupkyně ředitelky, ARC, KPS, IND, CAD, PRT cejchanovajana@soanachod.cz

Sekretariát a ekonomický úsek

Jméno Funkce E-mail
Justová Jaroslava, Ing. sekretariát ředitelky – budova A justovajaroslava@soanachod.cz
Ulmanová Jana ekonomka, pokladní – budova B ulmanovajana@soanachod.cz
Žďárská Miloslava personalistka, mzdová účetní – budova B zdarskamiloslava@soanachod.cz
Šmídová Veronika, Dis. účetní – budova A smidovaveronika@soanachod.cz
Mertlík Pavel správce budov mertlikpavel@soanachod.cz

Učitelé

Jméno Funkce/předměty E-mail
Bašová Jana, Mgr. CJL, FRJ basovajana@soanachod.cz
Bílý Aleš, Ing. KPS bilyales@soanachod.cz
Brádlová Iva, Mgr. MAT, TEV bradlovaiva@soanachod.cz
Čejchan Petr, Mgr. FYZ cejchanpetr@soanachod.cz
Erberová Věra, Ing. EKO, UCE, PRA, FFM erberovavera@soanachod.cz
Fabián Jakub, Mgr. IKT,CHE fabianjakub@soanachod.cz
Fišer Pavel, Mgr. ANJ fiserpavel@soanachod.cz
Forejtová Věra, Mgr. NEJ, ZCN forejtovavera@soanachod.cz
Francová Kateřina, Mgr. ANJ francovakaterina@soanachod.cz
Hauschke Tomáš, Bc. TEV hauschketomas@soanachod.cz
Hlaváčová Jarmila, Ing. EKO ,FFM, EKS, TZC hlavacovajarmila@soanachod.cz
Holečková Helena, Mgr. MAT, MAC, BEK, EKL holeckovahelena@soanachod.cz
Hovorková Hana, Mgr. NEJ, RUJ, KRJ, KNJ hovorkovahana@soanachod.cz
Channing Caroline Mary KAJ channingcaroline@soanachod.cz
Chládková Zita, Mgr. CJL, LEV, DEJ, OBN, SKD chladkovazita@soanachod.cz
Janeček Pavel, Ing., Bc. ANJ janecekpavel@soanachod.cz
Jarolímková Martina, Mgr. MAT, MAC, DEG jarolimkovamartina@soanachod.cz
Jiroušová Veronika, Mgr. MAT, MAC, FYZ jirousovaveronika@soanachod.cz
Johnová Ivana, Ing. EKO, UCE, UPC johnovaivana@soanachod.cz
Kábrtová Jitka, Ing. TEZ, PRJ, TEK, CAD, KPS, ODK kabrtovajitka@soanachod.cz
Klemmová Marcela, Mgr. HOZ, SGE, TEV klemmovamarcela@soanachod.cz
Klemmová Romana, Mgr. RUJ, OKR, ZCR klemmovaromana@soanachod.cz
Kollert Pavel, Ing., Bc. EKO, PRA kollertpavel@soanachod.cz
Kuchařová Jana, Ing. UCE, UPC kucharovajana@soanachod.cz
Kuřátko Tomáš, Ing., Bc. STK, ODK, MTR, CAD, TEC, STT, STM, TEZ kuratkotomas@soanachod.cz
Mach Jan, Mgr. ANJ, OKA machjan@soanachod.cz
Müllerová Jitka, Mgr. CJL, OBN mullerovajitka@soanachod.cz
Novotný Miloš, Ing. STK, SME, KPS novotnymilos@soanachod.cz
Nýčová Barbora, Ing. TEK, ARC, KPS, STP nycovabarbora@soanachod.cz
Nyklíčková Hana, Mgr. ANJ, RUJ, ZCA nyklickovahana@soanachod.cz
Prouza Zdeněk, Ing. TEZ, MTR, TEC, STR, STK, PBU prouzazdenek@soanachod.cz
Rejlová Zlata, Ing. PEK rejlovazlata@soanachod.cz
Rejmont Luboš, Ing. STT, TEC, STM, PRX, PBU, MTR rejmontlubos@soanachod.cz
Rohanová Jitka, Ing. STP, CAD, CNK, KPS, INS, PRJ rohanovajitka@soanachod.cz
Roleček Milan, Ing. IKT, TEV, OPS, POS, GRA rolecekmilan@soanachod.cz
Rudolf Miroslav, Ing. IKT, GRA rudolfmiroslav@soanachod.cz
Ruprichová Taťána, Mgr. PEK, TEV ruprichovatatana@soanachod.cz
Simon Ondřej, Ing. ODK, TEK, SME simonondrej@soanachod.cz
Smola Pavel, Mgr. ANJ, ZCA smolapavel@soanachod.cz
Staněk Petr, Mgr. et Mgr. IKT, PRO, HRW stanekpetr@soanachod.cz
Suková Anna, Ing. EKO, FFM sukovaanna@soanachod.cz
Škop Jiří, Mgr., Ph.D. IKT, OPS, POS, PRJ, TEV skopjiri@soanachod.cz
Šrůtek Pavel, Ing. PRJ srutekpavel@soanachod.cz
Štěp Václav, Mgr. MAT, TEV, FYZ stepvaclav@soanachod.cz
Ťokanová Martina, Ing. STK, CAD, KPS, PRJ tokanovamartina@soanachod.cz
Zálišová Lea, Mgr. CJL, NEJ zalisovalea@soanachod.cz

Praktické vyučování

Jméno Funkce/předměty E-mail
Andrle Jan ODV andrlejan@soanachod.cz
Felcman Jiří ODV felcmanjiri@soanachod.cz
Košťál Jiří ODV kostaljiri@soanachod.cz
Kubín Jiří ODV kubinjiri@soanachod.cz
Lokvenc Jiří ODV lokvencjiri@soanachod.cz
Řezníček Josef ODV reznicekjosef@soanachod.cz
Šorf Zdeněk ODV sorfzdenek@soanachod.cz

Vychovatelé domova mládeže

Jméno Funkce E-mail
Vítková Radmila hlavní vychovatelka vitkovaradmila@soanachod.cz
Drahoňovský František   drahonovskyfrantisek@soanachod.cz
Hauschke Tomáš, Bc.   hauschketomas@soanachod.cz

Výchovný poradce

Jméno E-mail
Müllerová Jitka, Mgr. mullerovajitka@soanachod.cz

Školní metodik prevence

Jméno E-mail
Mach Jan, Mgr. machjan@soanachod.cz