Události

Datum Událost
01.09.2022 Nástup do školy po prázdninách
01.09.2022 Opravné didaktické testy MZ podzim 2022 (ČJL)
02.09.2022 Opravná písemná zkouška podzim 2022 (RUJ)
02.09.2022 Opravné didaktické testy MZ podzim 2022 (M, ANJ)
05.09.2022 - 07.09.2022 Adaptační kurz - 1.A
05.09.2022 Opravná písemná zkouška podzim 2022 (ČJL)
06.09.2022 Opravná praktická zkouška podzim 2022
07.09.2022 - 09.09.2022 Adaptační kurz - 1.SI
12.09.2022 - 14.09.2022 Adaptační kurz - 1.S
12.09.2022 Opravné ústní maturitní zkoušky podzim 2022
13.09.2022 Opravné ústní závěrečné zkoušky podzim 2022
14.09.2022 - 16.09.2022 Adaptační kurz - 1.B
19.09.2022 - 23.09.2022 Sportovní kurz - 3.A, 3.B, 3.S, 3.SI
11.10.2022 Klání žáků
26.10.2022 - 27.10.2022 Podzimní prázdniny
01.11.2022 Třídní schůzky
05.11.2022 Maturitní ples 4.S a 4.SI
18.11.2022 Ředitelské volno
01.12.2022 Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2023
02.12.2022 - 03.12.2022 Den otevřených dveří
23.12.2022 - 02.01.2023 Vánoční prázdniny
03.01.2023 Začátek vyučování v novém roce
19.01.2023 Den otevřených dveří
28.01.2023 Maturitní ples 4.A a 4.B
31.01.2023 Konec 1. pololetí
01.02.2023 Začátek 2. pololetí
03.02.2023 Pololetní prázdniny
11.02.2023 - 17.02.2023 Lyžařský kurz
20.02.2023 - 24.02.2023 Jarní prázdniny Náchod
03.04.2023 - 04.04.2023 Písemné maturitní práce ČJL a cizí jazyk jaro 2023
04.04.2023 Třídní schůzky
06.04.2023 - 10.04.2023 Velikonoční prázdniny, velikonoční svátky
13.04.2023 - 14.04.2023 Přijímací zkoušky
19.04.2023 Praktické maturitní zkoušky jaro 2023
21.04.2023 Praktické maturitní zkoušky jaro 2023
28.04.2023 Závěr školního roku 4. ročníky
02.05.2023 - 05.05.2023 Společná část MZ jaro 2023
10.05.2023 - 11.05.2023 Přijímací zkoušky – náhradní termín
15.05.2023 - 26.05.2023 Praxe 3.A, 3.B, 3.S, 3.SI a 2. ročníky oboru Stavebnictví
16.05.2023 - 26.05.2023 Termíny ústních maturitních zkoušek jaro 2023
31.05.2023 Závěr školního roku 3.U
01.06.2023 - 02.06.2023 Závěrečné zkoušky učni - praktická část
07.06.2023 Závěrečné zkoušky učni - písemná část
14.06.2023 Závěrečné zkoušky učni - ústní část
30.06.2023 Konec školního roku
01.07.2023 - 03.09.2023 Hlavní prázdniny