Události

Datum Událost
04.09.2023 - 06.09.2023 Adaptační kurz 1. A
04.09.2023 Začátek školního roku
06.09.2023 - 08.09.2023 Adaptační kurz 1. SI
11.09.2023 - 13.09.2023 Adaptační kurz 1. B
11.09.2023 - 15.09.2023 Geodetický kurz 3SIs
13.09.2023 - 15.09.2023 Adaptační kurz 1. S
18.09.2023 - 22.09.2023 Sportovní kurz 3. A, 3. B, 3. S a 3. SI
29.09.2023 Ředitelské volno
26.10.2023 - 27.10.2023 Podzimní prázdniny
07.11.2023 Třídní schůzky
11.11.2023 Maturitní ples (4.B, 4.S)
01.12.2023 - 02.12.2023 Den otevřených dveří
01.12.2023 Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2023
23.12.2023 - 02.01.2024 Vánoční prázdniny
03.01.2024 Začátek vyučování v novém roce
18.01.2024 Den otevřených dveří
27.01.2024 Maturitní ples (4.A, 4.SI)
31.01.2024 Konec 1. pololetí
01.02.2024 Začátek 2. pololetí
02.02.2024 Pololetní prázdniny
10.02.2024 - 16.02.2024 Lyžařský kurz
26.02.2024 - 03.03.2024 Jarní prázdniny Náchod
28.03.2024 - 01.04.2024 Velikonoční prázdniny, velikonoční svátky
08.04.2024 - 09.04.2024 Písemné maturitní práce ČJL a cizí jazyk jaro 2024
09.04.2024 Třídní schůzky
12.04.2024 Přijímací zkoušky
15.04.2024 Přijímací zkoušky
22.04.2024 Praktické maturitní zkoušky jaro 2024
24.04.2024 Praktické maturitní zkoušky jaro 2024
29.04.2024 - 30.04.2024 Přijímací zkoušky – náhradní termín
30.04.2024 Závěr školního roku 4. ročníky
13.05.2024 - 24.05.2024 Praxe 3. A, 3. B, 3. S, 3. SI a 2. ročníky oboru Stavebnictví
16.05.2024 - 24.05.2024 Termíny ústních maturitních zkoušek jaro 2024
31.05.2024 Závěr školního roku 3.U
04.06.2024 - 05.06.2024 Závěrečné zkoušky učni - praktická část
10.06.2024 Závěrečné zkoušky učni - písemná část
13.06.2024 Závěrečné zkoušky učni - ústní část
28.06.2024 Konec školního roku
29.06.2024 - 01.09.2024 Hlavní prázdniny
02.09.2024 Nástup do školy po prázdninách