Stavebnictví

Profilová zkouška v oboru 36-47-M/01
Stavebnictví

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 36–47–M/01 Stavebnictví

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Konstrukce pozemních staveb (26 témat), Stavební konstrukce (25 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (20. a 22. 4. 2020):

  1. den – 280 minut Konstrukce pozemních staveb
  2. den – 280 minut Stavební konstrukce

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů deskriptivní geometrie, informatika, matematika.

 

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Pozemní stavby

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Rozpočtování a kalkulace staveb

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze STAVEBNÍ KONSTRUKCE
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů