Stavebnictví

Profilová zkouška v oboru 36-47-M/01
Stavebnictví

   Kritéria hodnocení odborných profilových zkoušek maturitní zkoušky 36–47–M/01 Stavebnictví

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Konstrukce pozemních staveb (23 témat), Stavební konstrukce (21 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (27. a 29. 4. 2021):

  1. den – 180 minut Konstrukce pozemních staveb (27. 4.)
  2. den – 120 minut Stavební konstrukce (29. 4.)

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů deskriptivní geometrie, informatika, matematika.

Ve školním roce 2020/21 je součástí profilové zkoušky také nepovinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř.  nepovinná ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je ve školním roce 2020/2 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze  nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. dubna 2021, pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka je ve školním roce 2020/21 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Pozemní stavby

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Rozpočtování a kalkulace staveb

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze STAVEBNÍ KONSTRUKCE
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Přihláška k nepovinné ústní maturitní zkoušce 2021