2023/24

Maturitní ples 4.B a 4.S

Maturitní ples 4.B a 4.S

Simulované soudní jednání v předmětu „Právo“

Přebor SOA Náchod v šachu

Krajské kolo soutěže PIŠQWORKY

Startujeme s experty

Oblastní kolo soutěže PIŠQWORKY

Divadlo Jaroměř

Odborná exkurze 3.S

Běh do nových zámeckých schodů

Projektový den BESIP

Klání žáků deváťáků

Školní kolo soutěže PIŠQWORKY

Odborná exkurze 3.U

Ekonomický tým

Exkurze – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 Zájezd – Německo

Sportovní kurz

Adaptační kurzy prvních ročníků