Obchodní akademie

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Obor Obchodní akademie je čtyřletý studijní obor, jehož absolventi mají uplatnění hlavně v ekonomických úsecích národního hospodářství, zejména ve výrobních podnicích, obchodních společnostech, bankách, ve službách, finančních úřadech a v jiných oblastech státní a veřejné správy nebo v cestovním ruchu, cestovních kancelářích, podnicích zahraničního obchodu. Jsou připravováni i pro vlastní podnikání.

Žáci jsou připravováni zejména na:

 • různé administrativní činnosti s využitím prostředků výpočetní techniky;
 • činnosti v oblasti financování, účetnictví a daní se schopností využívat nové programové vybavení (účetní program POHODA, právní software CODEXIS);
 • činnosti v oblasti zásobování a prodeje v různých typech podniků;
 • samostatné podnikání v oblasti obchodu a služeb;
 • odborné funkce ekonomického obsahu v činnostech na mikroekonomické úrovni v různých odvětvích národního hospodářství, zvláště v průmyslu, obchodu, cestovních kancelářích a agenturách, podnicích zahraničního obchodu, bankách, finančních úřadech a jiných úsecích státní správy.

Zaměření na:

 • podnikání
  náplň studia: ekonomika, účetnictví, účetnictví na PC v programu Pohoda, právo, dva cizí jazyky, marketing, management;
 • zahraniční obchod a cestovní ruch
  náplň studia: ekonomika českého a zahraničního obchodu, zahraniční management, hospodářský zeměpis, multikulturní přehled v evropském i světovém kontextu, cizí jazyky, zahraniční obchod a cestovní ruch ve dvou cizích jazycích.

Do prvního ročníku střední školy se přijímají žáci, kteří absolvovali povinnou školní docházku a splnili podmínky pro přijetí ke studiu. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde). V přijímacím řízení je přihlíženo i k prospěchu uchazeče na základní škole v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněnými do 31. ledna roku, ve kterém se jednotné zkoušky konají.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách.


Učební plán

 
   Obchodní akademie