Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25

Přihlášku nutno podat do 20. 2. 2024

Název a adresa střední školy
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod


Maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení do učebních oborů

Informace na stránkách CERMATu – Jednotná přijímací zkouška

Informace na stránkách MŠMT – Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Informace na stránkách – Školského informačního portálu Královehradeckého kraje

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF – Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole