Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/21

Přihlášku nutno podat do 2. března 2020 

Název a adresa střední školy
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod
 

Maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů

 

Učební obory

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů

   Formulář přihlášky pro žáky
 
Informace z CERMATu – Jednotná přijímací zkouška 2020

Informace ze Školského informačního portálu Královehradeckého kraje