Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24

Přihlášku nutno podat do 1. března 2023

Název a adresa střední školy
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 Náchod


Maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů

Učební obory

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů

Informace z CERMATu – Jednotná přijímací zkouška 

Další informace můžete nalézt i na stránkách Školského informačního portálu Královehradeckého kraje

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)