Přijatí/Nepřijatí na DM od 3. 9. 2023

V Náchodě 16. 6. 2022

Rozhodnutí

Ředitelka střední školy a domova mládeže – Náchod, Raisova 678 (dále jen domov mládeže), jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace, Pražská 931, Náchod jako věcně a místně příslušný správný orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, vše v platném znění, rozhodla, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí do domova mládeže a rozhodla tak, jak je uvedeno v následující tabulce

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy

 

Ubytování na DM od 3. 9. 2023

ID Celkem Pořadí
52 105 Přijat 1
70 90 Přijat 2
46 90 Přijat 3
58 90 Přijat 4
3 85 Přijat 5
26 80 Přijat 6
38 80 Přijat 7
55 80 Přijat 8
19 75 Přijat 9
9 70 Přijat 10
20 70 Přijat 11
21 70 Přijat 12
22 70 Přijat 13
11 70 Přijat 14
57 70 Přijat 15
62 70 Přijat 16
10 65 Přijat 17
31 65 Přijat 18
32 65 Přijat 19
5 60 Přijat 20
16 60 Přijat 21
49 60 Přijat 22
6 55 Přijat 23
13 55 Přijat 24
14 55 Přijat 25
15 55 Přijat 26
18 55 Přijat 27
50 55 Přijat 28
1 55 Přijat 29
2 50 Přijat 30
4 50 Přijat 31
35 50 Přijat 32
38 50 Přijat 33
43 50 Přijat 34
44 50 Přijat 35
48 50 Přijat 36
54 50 Přijat 37
67 50 Přijat 38
69 50 Přijat 39
7 45 Přijat 40
30 45 Přijat 41
45 45 Přijat 42
47 45 Přijat 43
8 40 Přijat 44
17 40 Přijat 45
27 40 Přijat 46
34 40 Přijat 47
39 40 Přijat 48
40 40 Přijat 49
41 40 Přijat 50
51 40 Přijat 51
60 40 Přijat 52
61 40 Přijat 53
63 40 Přijat 54
65 40 Přijat 55
66 40 Přijat 56
33 30 Přijat 57
37 30 Přijat 58
53 30 Přijat 59
56 30 Přijat 60
59 30 Přijat 61
64 25 Nepřijat 62
42 25 Nepřijat 63
28 20 Nepřijat 64
68 10 Nepřijat 65
12 0 Nepřijat 66

Pozdě podané přihlášky

ID   Pořadí
23 Nepřijat 1
24 Nepřijat 2
25 Nepřijat 3