Dokumenty

   Výroční zpráva 2019 – 2020

   Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

   Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2022-2023

   Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2021

   Školní řád

   Školní řád – příloha č. 1 (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků)

   Školní řád – příloha č. 2 (základní pravidla pro mimoškolní akce)

   Školní řád – příloha č. 3 (vnitřní řád domova mládeže)


Volby do školské rady

   Dopis rodičům

   Kandidátka

   Jednací řád

   Volední řád