Dokumenty

   Výroční zpráva 2018 – 2019

   Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

   Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

   Rozpočtový výhled příspěvkové organizace školství pro rok 2020

   Školní řád

   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   Základní pravidla pro mimoškolní akce

   Vnitřní řád školní jídelny

   Vnitřní řád domova mládeže

   Organizace školního roku 2019/2020