Informační technologie

Profilová zkouška v oboru  18-20-M/02
Informační technologie se zaměřením na podnikání

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 18–20–M/01 Informační technologie

Ústní maturitní zkouška – dva předměty Ekonomika (25 témat) a Odborné předměty ICT. Zkouška z Odborných předmětů ICT bude obsahovat 25 maturitních otázek z předmětů Aplikace na PC
(6 otázek), Grafika na PC (5 otázek), Hardware (5 otázek), Operační systémy (3 otázky), Počítačové sítě (5 otázek) a jedna otázka bude zaměřena na programování.

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (20. a 22. 4. 2020):

  1. den – 240 minut Programování (200 bodů)
  2. den – 120 minut Grafických prací (100 bodů) a 120 minut zadání z předmětu Aplikace na PC (100 bodů)

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 60 bodů z programování, 35 bodů z grafických prací a 35 bodů z kancelářských aplikaci na PC. Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 18-20-M/02 Informační technologie si žáci mohou volit v profilové části navíc dvě nepovinné zkoušky z předmětů druhý cizí jazyk a matematika. Žák nemůže mít stejný cizí jazyk ve společné i v profilové části maturitní zkoušky.

Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

 

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z NĚMECKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMIKY

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ICT