Informační technologie

Profilová zkouška v oboru  18-20-M/02
Informační technologie se zaměřením na podnikání

   Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky 18–20–M/01 Informační technologie

Ústní maturitní zkouška – dva předměty Ekonomika (20 témat) a Odborné předměty ICT. Zkouška z Odborných předmětů ICT bude obsahovat 20 maturitních otázek z předmětů Aplikace na PC (3 otázek), Grafika na PC (6 otázek), Hardware (4 otázek), Operační systémy (2 otázky), Počítačové sítě (4 otázek).

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (27. a 29. 4. 2021):

  1. den – 180 minut Programování (150 bodů) – 27. 4.
  2. den – 60 minut Grafika (50 bodů) a 60 minut zadání z předmětu Aplikace na PC (50 bodů) – 29. 4.

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 60 bodů z Programování, 20 bodů z Grafiky a 20 bodů z Aplikací na PC. Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 18-20-M/02 Informační technologie si žáci mohou volit v profilové části navíc dvě nepovinné zkoušky z předmětů druhý cizí jazyk a matematika. Žák nemůže mít stejný cizí jazyk ve společné i v profilové části maturitní zkoušky.

Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Ve školním roce 2020/21 je součástí profilové zkoušky také nepovinná ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř.  nepovinná ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je ve školním roce 2020/2 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze  nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. dubna 2021, pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

Profilová zkouška z cizího jazyka je ve školním roce 2020/21 zkouškou nepovinnou

Obsahuje pro rok 2020/21 pouze nepovinnou ústní zkoušku:

Pro ústní zkoušku (pokud se k ní přihlásí) si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut.

 

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMIKY

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ IKT

   Přihláška k nepovinné ústní maturitní zkoušce 2021