Informační technologie

Obor 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání

Obor Informační technologie je čtyřletý studijní obor, jehož absolventi se připravují na údržbu prostředků IT z hlediska hardwaru, na programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení. Připravují návrhy a provádějí realizaci a administraci sítí. Mimo to získají i praktické znalosti z ekonomiky, základů účetnictví, daní a marketingu. Absolventi ovládají úpravu grafických objektů v náročnějším grafickém prostředí a tvorbu grafických prezentací.

Žáci jsou připravováni zejména na:

 • tvorbu ekonomického softwaru v různých odvětvích;
 • instalace a správy aplikačního softwaru;
 • kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií, včetně znalostí účinné propagace a marketingu;
 • instalaci a správu operačních systémů;
 • podporu uživatelů prostředků informačních technologií a tvorbu návrhů řešení problémů pro jednotlivé uživatele;
 • údržbu prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru;
 • návrhy a realizace hardwarových řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • návrhy, realizace a správu sítě;
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, včetně praktické tvorby webových stránek;
 • aplikace vhodných systémů zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
 • užití počítačové grafiky a jejích aplikací pro marketingové účely.

Do prvního ročníku střední školy se přijímají žáci, kteří absolvovali povinnou školní docházku a splnili podmínky pro přijetí ke studiu. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde). V přijímacím řízení je přihlíženo i k prospěchu uchazeče na základní škole v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněnými do 31. ledna roku, ve kterém se jednotné zkoušky konají.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách.


Učební plány

 
   Informační technologie – podnikání