Učební obory

Informace pro přijímací řízení pro rok 2020/21

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo je nutné podat nejpozději do 2. března 2020

Počet přijímaných uchazečů do učebních oborů pro školní rok 2020/21

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
23-55-H/01 Klempíř 12 3 roky Denní s výučním listem
36-64-H/01 Tesař 8 3 roky Denní s výučním listem
36-67-H/01 Zedník 12 3 roky Denní s výučním listem
39-41-H/01 Malíř, lakýrník 12 3 roky Denní s výučním listem

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů

Přijati budou uchazeči, kteří plní poslední rok povinné školní docházky nebo mají povinnou školní docházku splněnou. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch v posledním hodnoceném období povinné školní docházky Nutnou podmínkou pro přijetí je splnění podmínky zdravotní způsobilosti.

Ve všech učebních oborech je žákům v 1. – 3. ročníku poskytován finanční příspěvek zřizovatele školy ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč (v závislosti na prospěchu, chování a studovaném ročníku).

Přijímací zkoušky se do učebních oborů nekonají.

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

V Náchodě dne 10. 1. 2020
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)