Úhrada stravného

Bankovní spojení: ČSOB Náchod
Číslo účtu: 179209196/0300
Variabilní symbol:

  • držitelé modré karty: číslice 9 následovaná číslem modré karty (např. 90253)
  • držitelé bílé karty: pouze číslo bílé karty

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení stravovaného (není vyžadováno – doporučujeme)

Minimální částka úložky je Kč 400,–

 Pokud variabilní symbol neuvedete, nebude možné připsat finanční částku na Vaše stravovací konto. Uvedete-li variabilní symbol špatně, může dojít k připsání financí jiné osobě !!