Úhrada stravného

Bankovní spojení: ČSOB Náchod

Číslo účtu: 179209196/0300

Variabilní symbol: NOVĚ – evidenční číslo strávníka, které získáte po registraci do systému

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení stravovaného (není vyžadováno – doporučujeme)

Minimální částka úložky: 500 Kč.

Pokud variabilní symbol neuvedete, nebude možné připsat finanční částku na Vaše stravovací konto. Uvedete-li variabilní symbol špatně, může dojít k připsání financí jiné osobě !!