Přípravné kurzy

Nabízíme k přijímacím zkouškám přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

POUZE ONLINE

Obsah kurzů

Můžete se přihlásit na oba nabízené kurzy, nebo si zvolit jen jeden z nich.
V každém kurzu se probírá učivo potřebné k přijímacím zkouškám, vysvětlí se strategie a koncepce testu, procvičují se jednotlivé úlohy testů vydaných Cermatem.

Forma kurzů

Online v prostředí Microsoft Teams.

Kurzy

  • Matematika 
  • Český jazyk

Oba kurzy probíhají v pondělí.

Zájemci o jeden nebo oba kurzy vyplní ONLINE PŘIHLÁŠKU.

Cena kurzů

  • Kurz z ČJL – Kč 1 000,– (kurz se skládá z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min);
  • Kurz z MAT – Kč 1 000,– (kurz se skládá z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min).

Kurzy je možné zaplatit po odeslání online přihlášky v hotovosti v kanceláři školy v budově B – Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod (denně kromě pondělí v čase 13:00-15:00), nebo poslat na účet č. 6117777611/0300 – do zprávy pro příjemce uveďte „Přípravný kurz“ a jméno zájemce.

Po zaplacení kurzu Vám budou emailem zaslány pokyny k přihlášení na první hodinu nebo k úvodní schůzce.

První hodina se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022 v 15 hod. výjimečně online pro všechny v prostředí v MS Teams. Informace a pokyny k první schůzce přijdou všem doposud přihlášeným na kurz e-mailem nejpozději v pátek 21.1.2022.
Další schůzky od 31. 1. 2022 už budou probíhat oběma způsoby podle toho, na kterou formu se žáci přihlásili.

Další informace: 491 426 243 nebo 777 938 646 nebo podatelna@soanachod.cz.

Neváhejte, je to skvělá možnost, jak předejít pozdějšímu neúspěchu!


   ONLINE přihláška