Přípravné kurzy

K přijímacím zkouškám nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Obsah kurzů: Můžete se přihlásit na oba nabízené kurzy, nebo si zvolit jen jeden z nich. V každém kurzu se probírá učivo potřebné k přijímacím zkouškám, vysvětlí se strategie a koncepce testu, procvičují se jednotlivé úlohy testů vydaných Cermatem.

Forma kurzů: Můžete si vybrat, zda chcete kurz absolvovat prezenčně v budově naší  školy nebo online v prostředí Microsoft Teams.

Kurzy online:

  • Matematika (online) – pondělí 15:30 – 16:30 hod.
  • Český jazyk (online) – pondělí 16:45 – 17:45 hod.

Kurzy prezenčně:

  • Český jazyk (prezenčně) – pondělí 15:30 – 16:30 hod.
  • Matematika (prezenčně) – pondělí 16:45 – 17:45 hod.

Kurzy budou zahájeny v pondělí 22. 1. 2024.

Zájemci o kurzy vyplní online přihlášku, ve které si rovněž zvolí formu kurzů a požadované předměty.

Cena kurzů:

  • Kurz z ČJL   – Kč 1 000,– (kurz se skládá z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min)
  • Kurz z MAT – Kč 1 000,– (kurz se skládá  z 10 lekcí, 1 lekce trvá 60 min)

Kurzy je možné zaplatit po odeslání online přihlášky na účet č. 6117777611/0300 – do zprávy pro příjemce uveďte „Přípravný kurz“ a jméno zájemce. Kurzy lze uhradit i v lednu 2024
v hotovosti v kanceláři školy v budově B – Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod (denně v čase 13:00-14:30).

Pokyny k přihlášení na první hodinu (online forma), nebo k úvodní schůzce (prezenční forma) Vám budou zaslány po zaplacení kurzu, nejdříve však po 10. lednu 2024.

Další informace: 491 426 243 nebo 777 938 646 nebo podatelna@soanachod.cz.

POKUD BY NEŠLO KURZ PODLE VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ  ABSOLVOVAT PREZENČNĚ, PŘEŠLI BYCHOM NA ONLINE FORMU VÝUKY.

POKUD BY  BYL O NĚKTEROU FORMU KURZU  MALÝ ZÁJEM,  OTEVŘEME KURZ POUZE V JEDNÉ Z NABÍZENÝCH MOŽNOSTÍ.

Neváhejte, je to skvělá možnost, jak předejít pozdějšímu neúspěchu!


   ONLINE přihláška