Změna cen stravování

V souvislosti s nárůstem cen vstupních komodit dochází s účinností od 1. 5. 2020 k úpravě cen stravování.   oběd snídaně přesnídávka večeře 2. večeře žáci 7 – 10 let 27,00 – – – – žáci 11 – 14 let 31,00 – – – – žáci 15 a více let 35,00 17,00 12,00 31,00 16,00 zaměstnanci škol (bez příspěvku) 82,00 – – […]

Celý článek

Provoz ve školní jídelně od 11. 5. 2020

Školní jídelna od 11. 5. 2020 umožní žákům posledních ročníků středních škol ve dnech jejich osobní přítomnosti ve škole a zaměstnancům smluvních škol stravování. Žáci Střední odborné školy stavební a Obchodní akademie mají možnost vyzvednutí oběda od 11.15 do 11.45. Žáci a zaměstnanci gymnázia mají možnost vyzvednutí objednaného oběda od 11.45 do 12.20. Pro objednání oběda funguje klasický objednávkový systém, jídelna […]

Celý článek

Informace k organizaci výuky od 11. 5. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna konzultační výuka pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku od 11. 5. 2020 Podmínky pro účast na konzultační výuce: Výuka probíhá podle speciálního rozvrhu (maturitní obory) v budově B (Obchodní akademie), který byl žákům zaslán emailem třídním učitelem. (Rozvrh je od pondělí do středy, […]

Celý článek

Pátá exkurze třídy 4.S – Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

6. 3. 2020 se již popáté třída 4.S zúčastnila exkurze zaměřené na modernizaci a dostavbu nemocničního areálu v Náchodě. Ing. Miroslav Michl z odboru investic Královéhradeckého kraje nám představil další etapu stavby. Přidělil nám osobní ochranné pomůcky a poučil o BOZP na stavbě. Prošli jsme oba nové pavilony (K = centrální pavilon, J = lůžkový pavilon). Viděli jsme: prostory budoucích operačních sálů (čistý […]

Celý článek