Exkurze – Oblastní nemocnice Trutnov

Dne 2. května 2024 se třída 2.SI (stavaři) Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě zúčastnila exkurze na stavbu trutnovské nemocnice, kde se buduje pavilon klinické biochemie. Vzniká na místě zdemolovaných objektů, novostavba ale zůstane napojena na stávající prostory laboratoří mikrobiologie a imunologie. Jedná se o třípodlažní objekt ze železobetonové skeletové konstrukce. V době naší návštěvy […]

Celý článek

Pražský hrad – exkurze třídy 3.B

Žáci 3.B se 2.5.2024 zúčastnili odborné exkurze. Odcestovali do Prahy navštívit Pražský hrad. S průvodcem si prošli Chrám svatého Víta a Starý královský palác s Vladislavským sálem. Průvodcem byl nadšený mladý student historie z pedagogické fakulty, takže historická fakta i informace, týkající se umělecké hodnoty navštívených staveb a jejich vybavení, dokázal žákům podat velmi poutavě a přitom přirozeně. Sdělil žákům mnoho zajímavostí […]

Celý článek

Exkurze na stavbu metra v Praze

Dne 24. dubna 2024 se třída 2.SI (stavaři) Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě zúčastnila exkurze na stavbu metra D Na Pankráci. U stanice metra Na Pankráci nás již čekal zaměstnanec firmy Subterra a.s., která stavbu provádí. Odvedl nás na staveniště. Nejdříve jsme zhlédli krátkou prezentaci o stavbě metra nové trasy D, která […]

Celý článek

První seznámení s VUT Brno

V prvním květnovém týdnu vyjely třídy 2.S a 2.SIs pohodlným zájezdním autobusem na dvoudenní odbornou exkurzi do Brna, druhého největšího města v České republice. Po příjezdu v poledních hodinách byla na programu návštěva jedné z nejznámějších brněnských vil, vily Stiassni od architekta Ernsta Wiesnera. Po zajímavé prohlídce luxusní prvorepublikové budovy se žáci vydali pěšky do místa ubytování, do hotelu […]

Celý článek

Exkurze v Plasích

Začátkem května vyrazili studenti prvních ročníků oboru stavebnictví se svými třídními učiteli na stavařskou exkurzi do města Plasy v Plzeňském kraji. Prvním cílem exkurze byl cisterciácký klášter, který roku 1144 založil kníže Vladislav II. a který byl později velkolepě barokně přestavován podle plánů známých stavitelů Jeana Baptista Matheye, Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Roku 1785 byl […]

Celý článek