Inspirující Hradec

Titul Salon republiky si Hradec Králové vysloužil právem. Toto dnes stotisícové město láká velké množství návštěvníků. Ti sem jezdí nejen za kulturou, sportem, zábavou, nákupy, ale i za jeho minulostí. Po stopách historie a architektonických stylů se vydali i studenti 3.S a 3.SI. Ve středu 24. dubna si nejprve prohlédli budovu Muzea východních Čech, poté vystoupali na Bílou věž a neopomněli se zastavit u katedrály sv. Ducha, barokního schodiště Bona Publica či zrekonstruovaných teras.

Exkurze začala workshopem v secesní budově hradeckého muzea, kde se žáci díky aktivitám, které pro ně měli lektoři nachystané, dozvěděli více o původu této stavby a jejím architektovi profesoru Janu Kotěrovi. Poté měli možnost si prohlédnout ostatní prostory muzea, současné expozice věnované např. období první republiky.

Součástí exkurze byla i prohlídka Bílé věže, která díky rekonstrukci interiéru umožňuje návštěvníkům bezpečně vystoupat až na ochoz, odkud se nabízí překrásný výhled na ostatní pamětihodnosti města, množství zeleně, promyšlený dopravní systém či moderní budovy. Této podobě původně věnné královské město a později tereziánská pevnost vděčí nadčasovým architektům, kterými byli Jan Kotěra a jeho žák Josef Gočár.

 Autor: Mgr. Lea Zálišová